ПРИЙОМИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Людмила Шевченко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0001-6840-8406
  • Наталія Новосельчук Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-7753-7872

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.424-434

Ключові слова:

місто, структура, постіндустріальне середовище, екологічна реабілітація, досвід, ревіталізація, рефункціоналізація, ландшафтний дизайн, прийоми, концепції

Анотація

Висвітлюється актуальна проблема сьогодення – відновлення постіндустріального середовища в містах як важливої складової їх соціально- економічного розвитку. Особливий наголос зроблено на ревіталізацію територій з можливістю створення ландшафтних об’єктів. З’ясований потенціал таких територій та засоби ландшафтного дизайну, дієві при їх оновленні. Виявлені прийоми ландшафтного дизайну, спрямовані на формування рекреаційного простору на основі збереження культурно- історичних і відновлення екологічних і художньо-естетичних цінностей постіндустріального об’єкта. 

Біографії авторів

Людмила Шевченко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

к. арх., доцент 

Наталія Новосельчук, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

к. арх., доцент 

Посилання

Karzhynerova T.I., Karzhynerova O.H. Suchasnyi dosvid revitalizatsii terytorii mist. Naukovyi visnyk budivnytstva. Kharkiv, 2018. Tom 94. № 4. S. 76-82. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2018‒94‒4‒76‒82. {in Ukrainian}.

Rudenko A.O. Svitovyi dosvid vidnovlennia dehradovanykh vyrobnychykh terytorii . Naukovyi visnyk budivnytstva. Kharkiv, 2019. T. 96. №2(1). S. 105-109. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒105‒109. {in Ukrainian}.

Ivashko O.D. Dosvid revitalizatsii nerentabelnykh promyslovykh pidpryiemstv pid novi funktsii. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. KNUBA, 2018. Vyp. 68. S. 198-208. {in Ukrainian}.

Panchenko T.F., Storozhuk S.S. Zarubizhna praktyka vprovadzhennia novykh rekreatsiinykh funktsii na depresyvnykh hospodarskykh terytoriiakh. Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Reabilitatsiia miskykh terytorii. DP UDNDIPM «DIPROMISTO» imeni Yu. M. Bilokonia, 2016. Vyp. 31. S. 66-75. {in Ukrainian}.

Kravchunovska T.S., Bronevytskyi S.P., Kovalov V.V., Zaiats Ye.I. Osoblyvosti rekonstruktsii promyslovykh pidpryiemstv iz urakhuvanniam mistobudivnoi tsinnosti terytorii. Stroytelstvo, materyalovedenye, mashynostroenye. Dnepropetrovsk, 2017. Vup. 99. S. 101-106. {in Ukrainian}.

Lubenchenko Yu. V. Rekonstruktsyia promushlennukh terrytoryi kak еffektyvnoe reshenye problemy yspolzovanyia tsennukh horodskykh zemel. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. KNUBA, 2006. № 15. S. 241-248. {in Ukrainian}.

Ivanov-Kostetskyi S.O., Proskuriakov V.I. Arkhitektura promyslovykh budivel v istorychno-sformovanykh tsentrakh mist Ukrainy yak potentsial yikh suchasnoho rozvytku (na prykladi m. Lvova). Visnyk NU «Lvivska politekhnika». Lviv, 2008. № 632. S.65-71. {in Ukrainian}.

Hulei D.V. Redevelopment dehraduiuchykh promyslovykh terytorii v konteksti istorychnoi zabudovy mist. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. KNUBA, 2022. S. 93-102. DOI: 10.32347/2076-815x.2022.79.93-102. {in Ukrainian}.

Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical exindustrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. p. 51-58. {in English}.

Ladyhina I.V., Rudenko A.O. Landshaftnyi urbanizm yak odyn iz zasobiv vidnovlennia dehradovanykh vyrobnychykh terytorii. Naukovyi visnyk budivnytstva. Kharkiv, 2021. Tom 105. № 3. S. 15-24. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-105-3-15-24. {in Ukrainian}.

Patsiuk V. Perspektyvy reheneratsii vidvalnykh kompleksiv Kryvorizhzhia. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia. Kyiv, 2022. Vyp. 88. S. 48-58. {in Ukrainian}.

Lindiman A.V., SHvedova L.V., Tukumova N.V., Nevskij A.V. Fitoremediaciya pochv, soderzhashchih tyazhyolye metally. Ekologiya i promyshlennost'. 2008. № 9. S. 45–47. {in Russian}.

Osychenko H.O. Metodolohichni osnovy formuvannia estetyky miskoho seredovyshcha: avtoref. dys. ... dokt. arkh.: 18.00.01. Kyiv, 2015. 33 s. {in Ukrainian}.

Tsyhychko S.P. Udoskonalennia ekoloho-estetychnykh vlastyvostei arkhitekturnoho seredovyshcha velykykh mist (landshaftnyi aspekt): dys. kand. arkh.: 18.00.01 Kharkiv, 2007. 234 s. {in Ukrainian}. {in Ukrainian}.

Zakharova S.O., Fostashchenko O.M., Arkhipova K.K., Hondar S.O., Fostashchenko D.O. Peredumovy renovatsii postpromyslovykh terytorii na prykladi Zaporizkoho aliuminiievoho kombinatu. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. KNUBA, 2023. Vyp. 83. S. 110-122. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.83.110-122. {in Ukrainian}.

Honcharova I. V. Analiz formuvannia ta perspektyv rozvytku kompozytsiino-planuvalnoi struktury vyrobnychykh raioniv mist na prykladi zabudovy selyshcha «Slovvazhmash» v m. Sloviansku. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. 2022. Vypusk 24-25 (2022). S. 46-56. https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.46-56. {in Ukrainian}.

Lukash Ye.V. Klasterna orhanizatsiia yak perspektyvnyi shliakh revitalizatsii promyslovykh terytorii u m. Poltava. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. KNUBA, 2023. Vyp. 83. S. 172-183. DOI: 10.32347/2076-815X.2023.83.172-183. {in Ukrainian}.

Rudenko A.O. Typolohichni osoblyvosti dehraduiuchykh vyrobnychykh terytorii v umovakh sohodennia. Komunalne hospodarstvo mist. Kharkiv, 2023. Tom 3. Vypusk 177. S. 42-46. DOI 10.33042/2522-1809-2023-3-177-42-46. {in Ukrainian}.

Shevchenko L.S., Novoselchuk N.Ie. Svitovyi dosvid landshaftnoho dyzainu postindustrialnoho seredovyshcha. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. KNUBA, 2022. Vyp.80. S. 499-510. DOI: 10.32347/2076-815X.2022.80.499-510. {in Ukrainian}.

Shevchenko L.S., Chilibiova O.V. Zakordonnyi dosvid formuvannia miskoho seredovyshcha na osnovi renovatsii promyslovykh terytorii. Nauka, problemy, osiagniecia, innowacyjnosc, praktyki, teoria” : Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencjya, 29.042015-30.04.2015 : Zbior raportow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. Str. 29-35. {in Ukrainian}.

Shevchenko L.S., Chesnokova T.S. Zona vidchuzhennia chy landshaftnyi park: zakordonnyi dosvid revitalizatsii promyslovykh terytorii mista. Suchasni problemy mistobuduvannia. Perspektyvy ta priorytety rozvytku: zbirnyk tez dopovidei vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv, 19 lystopada 2021 r., m. Lutsk [Elektronnyi resurs]. Lutsk, 2021. S. 163-164. {in Ukrainian}.

Dubina N.H., Ladyhina N.H. Yevropeiskyi dosvid innovatsiinykh pidkhodiv u formuvanni obiektiv. Naukovyi visnyk budivnytstva. Kharkiv, 2018. T. 92. № 2. S. 59-65. {in Ukrainian}.

Kyoto Protocol URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol (data zvernennia 07.09.23). {in English}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-21

Як цитувати

Шевченко, Л., & Новосельчук, Н. (2023). ПРИЙОМИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. Містобудування та територіальне планування, (84), 424–434. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.424-434

Номер

Розділ

Статті