Редакційний штат

ДЬОМІН Микола Мефодійович - доктор архітектури, професор, член-кореспондент НAM України, Народний архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури, завідувач кафедри міського будівництва КНУБА (головний редактор);

ОСЕТРІН Микола Миколайович - кандидат технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва КНУБА (заступник головного редактора);

МАМЕДОВ Алірза Махмуд огли - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри міського господарства КНУБА (заступник головного редактора);

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Петро Петрович – доцент, доцент кафедри міського будівництва КНУБА (відповідальний секретар).

Члени редколегії:

БАНАХ Віктор Аркадійович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва і господарства, проректор ЗНТУ;

БАРАБАШ Іван Васильович - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри міського будівництва і господарства ОДАБА;

БУЛАХ Ірина Валеріївна – кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища КНУБА;

ГАБРЕЛЬ Микола Михайлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування інституту архітектури НУ "Львівська політехніка";

ГУК Валерій Іванович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри містобудування та урбаністики ХНУБА;

ДУДАР Ігор Никифорович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, міського господарства та архітектури ВНТУ;

ІВАШКО Юлія Володимирівна - доктор архітектури, професор, професор кафедри основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА;

КАРПІНСЬКИЙ Юрій Олександрович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геоінформатики та фотограмметрії КНУБА;

КАТУШКОВ Володимир Олексійович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінформатики та фотограмметрії КНУБА;

КЛЮШНИЧЕНКО Євген Єлисейович - доктор технічних наук, професор, Заслужений економіст України, професор кафедри міського господарства КНУБА;

ЛИННИК Ірина Едуардівна - доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва і господарства ХНУМГ;

ЛЯЩЕНКО Анатолій Антонович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінформатики та фотограмметрії КНУБА;

ОРЛЕНКО Микола Іванович – доктор архітектури, професор кафедри міського будівництва КНУБА;

ОСИЧЕНКО Галина Олексіївна - доктор архітектури, доцент, професор кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНАМГ;

ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна - доктор архітектури, професор, Народний архітектор України, завідувач кафедри ландшафтної архітектури КНУБА;

ПЛЕШКАНОВСЬКА Алла Михайлівна - доктор технічних наук, професор, професор кафедри землеустрою і кадастру КНУБА;

ПРИЙМАЧЕНКО Олексій Віталійович - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри міського будівництва КНУБА;

СЕМКО Олександр Володимирович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва ПНТУ імені Юрія Кондратюка;

СИНГАЇВСЬКА Олександра Іванівна - доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва КНУБА;

СЛЄПЦОВ Олег Семенович - доктор архітектури, професор, народний архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури, завідувач кафедри основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА;

ТАТАРЧЕНКО Галина Олегівна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;

ТІМОХІН Віктор Олександрович - доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища КНУБА;

ТІМЧЕНКО Радомір Олексійович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького ТУ;

ТКАЧУК Олександр Андрійович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міського будівництва і господарства НУВГП;

ШУЛЬГА Генадій Михайлович - доктор архітектури, доцент, професор кафедри містобудування НУ «Львівська політехніка»;

ШУЛЬЦ Роман Володимирович - доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерної геодезії КНУБА.

Іноземні члени редколегії:

ГРИГЛЄВСЬКІ Петр – доктор хабілітований, професор, професор Інституту історії мистецтв університету м. Лодзі, Польща;

КОБИЛЯРЧИК Юстина - доктор хабілітований, професор, професор Краківської Політехніки ім. Т. Косцюшки;

КУШНЄЖ-КРУПА Домініка - доктор хабілітований, професор, професор Краківської Політехніки ім. Т. Косцюшки;

МАРШАЛ ТАДЕУШ – доктор хабілітований, професор, директор Інституту загосподарювання середовища і просторової політики університету м. Лодзі, Польща;

ПАПРЖИЦА Кристина - доктор хабілітований, професор, професор Краківської Політехніки ім. Т. Косцюшки.