СИНТЕЗ КІНО ТА АРХІТЕКТУРИ В СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.240-250

Ключові слова:

архітектура, кінофільм, синтез мистецтв, архітектурне середовище, кінотуризм

Анотація

Висвітлюються приклади феномену синтезу двох візуальних мистецтв – кіно та архітектури. В роботі розглядаються основні приклади в таких підтемах: кіно як спосіб збільшення атракційності архітектури; архітектура в кіно – дзеркало суспільства; взаємозапозичення в кіно та архітектурі; та наведена їх класифікація. 

Біографія автора

Вероніка Мусієвська, Національний університет «Львівська Політехніка»

postgraduate student 

Посилання

Troshkina O.A. & Nakonechna A.O. (2019). Rol arkhitekturnoho seredovyshcha u kinofilmakh ta videoihrakh. [The role of the architectural environment in movies and video games]. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha (Kyiv), vol.2, no. 23, pp. 201-219 {in Ukrainian}.

Troshkina O.A. (2016) Kinematohrafichnyi pryntsyp montazhu v pobudovi stsenariiu spryiniattia arkhitekturnoho seredovyshcha. [The cinematographic principle of montage in the construction of the scenario of perception of the architectural environment]. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha (Kyiv), vol.2, no.16, pp 194–204 {in Ukrainian}.

Problemy syntezu mystetstv u khudozhnii kulturi (2015). Zb. statei za rezultat. IKh Mizhvuz. nauk.-prakt. stud. konf., 19-20 lystopada 2015 r. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska konservatoriia im. M. Hlinky {in Ukrainian}.

Rozhok O. Syntez mystetstv u prostori suchasnoi khudozhnoi kultury / O. Rozhok // Kyivske muzykoznavstvo. - 2014. - Vyp. 48. - S. 16-25. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2014_48_4 {in Ukrainian}.

Rozhok O. (2014) Syntez mystetstv u prostori suchasnoi khudozhnoi kultury / O. Rozhok // Kyivske muzykoznavstvo. - 2014. - Vyp. 48. - S. 16-25. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2014_48_4 {in Ukrainian}.

Razdan R. (2020). The Truman Show, The New Urbanism Movement, And The Lessons For Large Metros. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/rahulrazdan/2020/02/04/the-truman-show-the-newurbanism-movement-and-the-lessons-for-large-metros/?sh=322fd93748b6 {in Ukrainian}.

«Tini zabutykh predkiv»: tsikavi fakty pro ziomky, zaboronu ditiam do 16 i trembity u litaku. Ukrainky. Retrieved from: https://ukrainky.com.ua/tini-zabutyhpredkiv-czikavi-fakty-pro-znimannya-spravzhnyu-nazvu-i-zaboronu-dityam-do-16/ {in Ukrainian}.

Akryshora L. (2011) De znimaly kultove kino: podorozh stezhkamy uliublenykh heroiv. Retrieved from: https://travel.tochka.net/ua/6832-gde-snimalikultovoe-kino-puteshestvie-po-tropinkam-lyubimykh-geroev/ {in Ukrainian}.

Mashkina V. & Salimon S. (2018). Kinoturyzm - innovatsiinyi napriamok rozvytok kulturno-piznavalnoho turyzmu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 8, 263–269 {in Ukrainian}.

Shtompka P. (2007). Vyzualnaia sotsyolohyia. Fotohrafyia kak metod yssledovanyia. Moskva.: Lohos {in Russian}.

Tokarev A. (2007). Yspolzovanye sredstv kynoyskusstva v arkhytekturnom proektyrovanyy. Doctor’s thesis. Ekaterynburh: Ur. hos. arkhytektur.-khudozh. akad {in Russian}.

Dalle Vacche A. (1997) Cinema and Painting: How Art Is Used in Film. {in English}.

Baratto R. (2022). How Architecture Speaks Through Cinema. ArchDaily. Retrieved from: https://www.archdaily.com/872754/how-architecture-speaksthrough-cinema. {in English}.

Rama T. (2022). How Architecture Speaks Through Film. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/352995117_How_Architecture_Speaks_Through_Film. {in English}.

Dietmar E. Froehlich. (2018). The Chameleon Effect. Architectures Role in Film. {in English}.

Strong H. (2021) Amélie – the most stylish film ever made. BBC. Retrieved from: https://www.bbc.com/culture/article/20210916-amlie-the-most-stylish-filmever-made. {in English}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-25

Як цитувати

Мусієвська, В. (2023). СИНТЕЗ КІНО ТА АРХІТЕКТУРИ В СЕРЕДОВИЩІ. Містобудування та територіальне планування, (84), 240–250. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.240-250

Номер

Розділ

Статті