АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СУЧАСНОГО МІСТА

Автор(и)

  • Ірина Древаль Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0002-8157-1467

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.114-128

Ключові слова:

сталий розвиток, інфраструктура, комунікаційна інфраструктура, зовнішній та міській транспорт, транспортно- комунікаційні вузли, пішохідна та вело-мережа

Анотація

Робота присвячена визначенню основних актуальних напрямків наукових досліджень з формування комунікаційної інфраструктури міста в сучасних умовах постіндустріального суспільства та узагальнення позитивного практичного досвіду за даною темою. Актуальність дослідження обумовлена важливістю даного питання в контексті забезпечення сталого розвитку міст.

Проаналізована ситуація щодо формування змісту понять «інфраструктура» та «комунікаційна інфраструктура». Розглянуто проблеми, пов’язані з різними аспектами міської комунікаційної інфраструктури та приклади їх успішного вирішення.

Біографія автора

Ірина Древаль, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

д. арх., професор

Посилання

Plan vidnovlennia Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini. {in Ukrainian}

Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy. Materialy robochoi hrupy «Budivnytstvo, mistobuduvannia, modernizatsiia mist ta rehioniv Ukrainy» Lypen 2022 [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/construction-urbanplanning-modernization-of-cities-and-regions.pdf. {in Ukrainian}

Hynzburh A.S. Urbanyzatsyia na rubezhe tыsiacheletyi. [Эlektronnыi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.cis.lead.org/city/ginzburg.htm {in Russian}.

Joseph D Bergesen,SangwonSuh1, Timothy M Baynes and Josephine Kaviti Musango. Environmental and natural resource implications of sustainable urban infrastructure systems./ Environ. Res. Lett. 12 (2017) 125009. [Эlektronnыi resurs] Rezhym dostupa: https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa98ca {in English }

Uorry D. Mobylnosty. / D. Uorry // Per. s anhl. A.V.Lazareva – M. yzdat. hruppa «Praksys», 2012. – 576 s. {in Russian}

Dreval, I. «Do pytannia rozrobky kontseptsii vidrodzhennia mist Ukrainy v pisliavoienyi period». Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, vyp. 81, Serpen 2022, s. 133-42, doi:10.32347/2076-815x.2022.81.133-142. {in Ukrainian}

Infrastruktura. Vikipediia. [Elektronnыi resurs] Rezhym dostupa: https://spravochnick.ru/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie/infrastruktura_goroda/#ponyatie-infrastruktury-goroda. {in Ukrainian}

Kuznetsova A.Y. Ynfrastruktura: voprosы teoryy, metodolohyy y prykladnыe aspektы sovremennoho ynfrastrukturnoho obustroistva. Heoэkonomycheskyi podkhod. – M.: KomKnyha, 2013. – 456 s. {in Russian}

Zubets, A.Zh. Kontseptualnыi podkhod k raskrыtyiu sushchnosty transportnoi ynfrastrukturы horoda // Transport business in Russia. 2015. № 5. S. 1114. {in Russian}

Kulinchenko O.S. Rozvytok transportnoi infrastruktury mista z urakhuvanniam sotsialnoho aspektu // Visnyk skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia № 1 (242) 2018 S. 77-81{in Ukrainian}

Fastovets O.O. Rozvytok transportnoi systemy z naidavnishykh chasiv do pochatku KhKh st. yak chynnyk vynyknennia turystychnoi haluzi. Turystychnokraieznavchi doslidzhennia. Kyiv : Derzh. pidpryiemstvo «Natsionalna turystychna orhanizatsiia», 2002. Vyp. 4. S. 418–443. {in Ukrainian}

Volikov V.V. Transportna systema Sky Way yak skladova vulychnodorozhnoi merezhi Kharkova // Materialy mizhna rodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Stalyi rozvytok mist (mistobudivnyi aspekt)» (m. Kharkiv, lystopad 2017 r.). Kharkiv, 2017. S. 51–52. {in Ukrainian}

Dolia V.K., Buhaiov I.S., Prasolenko O.V. Modeliuvannia pishokhidnykh potokiv u mistakh. Komunalne hospodarstvo mist. 2017. Vyp. 135. S. 154–158. {in Ukrainian}

Shkodovskyi Yu.M., Huk V.I. Kontseptsiia transportnoho rozvytku mista Kharkova. URL: http://eprints.kname.edu. ua/29860/1/1.pdf {in Ukrainian}

Lobashov O.O. Modeliuvannia vplyvu merezhi parkuvannia na transportni potoky v mistakh: monohrafiia / O.O. Lobashov // Khark. nats. akad. misk. hosp-va. – Kh.: KhNAMH, 2010. – 170 s. {in Ukrainian}

Vahner E.A Velo-peshekhodnыe kommunykatsyy krupnыkh hradostroytelnыkh system / Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 2 (2010 - 3) S. 229 -241 {in Russian}

DBN B.2.2-12:2018 Planuvannia i zabudova terytorii. – K..: Minrehion, 2018, 267s. {in Ukrainian}

Zakon Ukrainy «Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti» / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1562-12 {in Ukrainian}

Rusanova I., Skliarova I. Transportno-peresadochni vuzly u planuvalnii strukturi naibilshoho mista./ I. Rusanova, I. Soliarova // Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Problemy rozvytku naikrupnishykh mist Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats. – Vyp.20 / Vidpovidalnyi redaktor Yu.M.Palekha. – K.: In-t «DIPROMISTO», 2011. - S. 259-268. {in Ukrainian}

Beliakova E.V. Rol transportnoi ynfrastrukturы v razvytyy horoda [Эlektronnыi resurs] / E.V. Beliakova, A.A. Rыzhaia. – Эlektron. tekstovыe dan. // Reshetnevskye chtenyia. Lohystyka y upravlenye tseliamy postavok na predpryiatyy. – 2017. – S. 515–517. – Rezhym dostupa: https://cyberleninka.ru/article/v/roltransportnoy-infrastruktury-v-razvitii-goroda. {in Russian}

Osychenko H.O., Kondrashchenko O.V. Osoblyvosti proektuvannia pishokhidno-prohuliankovykh prostoriv // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, № 49 - K.: 2017 - S. 319-326 {in Ukrainian}

Dreval Y.V. Osobennosty arkhytektuno-hradostroytelnoi orhanyzatsyy sovremennыkh zheleznodorozhnыkh vokzalnыkh kompleksov / SWorldJournal Issue 2, Part 2 October, 2019 / Published by: SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria - S. 86-92. {in Russian}

Dreval I.V. Transportno-komunikatsiini prostory suchasnoho mista: problemy ta tendentsii yikh arkhitekturno-mistobudivnoho rozvytku / Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Suchasni tendentsii rozvytku arkhitektury i mistobuduvannia» Kh.,KhNUMH im. O.M. Beketova, 17-18 lystopada 2017. – s. 35- 36. {in Ukrainian}

Elisabeth Fournier. The Effect of Transportation Hubs in the Canadian Economic Context University of Ottawa Faculty of Social Sciences, April 2017– 40 S. {in English}

Dreval I.V. Mistobudivne formuvannia intermodalnykh vokzalnykh kompleksiv v Ukraini / Mezhdunarodnыi nauchnыi peryodycheskyi retsenzyruemыi zhurnal "Modern Scientific Researches"// Issue №12 Part 1 May 2020. Minsk, Belarus - S.82-90. {in Ukrainian}

Joseph D Bergesen, Sangwon Suh1, Timothy M Baynes, Josephine Kaviti Musango Environmental and natural resource implications of sustainable urban infrastructure systems Environ. Res. Lett. 12 (2017) 125009 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa98ca/pdf {in English}

Kak mehopolysы mohut yzmenytsia v budushchem. [Elektronyi resurs]. Rezhym dostupa: https://charter97.org/ru/news/2017/12/4/271297/ {in Russian}.

Haiko H.I. Problemy systemnoho planuvannia pidzemnoho prostoru velykykh mist // Visnyk NTUU «KPI». Seriia «Hirnytstvo». Vyp. 25. – Kyiv: NTUU «KPI», 2014. – S. 35 – 40. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-03

Як цитувати

Древаль, І. (2023). АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СУЧАСНОГО МІСТА. Містобудування та територіальне планування, (82), 114–128. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.114-128

Номер

Розділ

Статті