ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

Автор(и)

  • Дмитро Вадімов Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6550-0127

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.53-63

Ключові слова:

прибудинкова територія, земельна ділянка, багатоквартирна житлова забудова, мешканці, землекористування, землекористувачі, благоустрій, проекти розподілу територій

Анотація

Досліджується прибудинкова територія – невід’ємна складова частини багатоквартирної житлової забудови, яка у свою чергу є найбільш поширеними функціональним елементом у просторовій організації українських міст та необхідність ії комплексної ревіталізації. В результаті виявлено проблематику систематизування процесів утворення об'єкту дослідження.

Перспективою подальшого дослідження є виявлення та систематизація принципів та прийомів впорядкування прибудинкових територій багатоквартирної житлової забудови.

Посилання

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2021. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2020 rik.[online] Dostup: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf. {in Ukrainian}

Zakon Ukrayiny «Pro kompleksnu rekonstruktsiyu kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu» vid 22.12.2006 № 525-V). stattya 7, 14. {in Ukrainian}

Hnesʹ, I. (2001), Problemy ta perspektyvy evolyutsiyi masovoyi typovoyi zhytlovoyi zabudovy 50–90-kh rokiv v Ukrayini. Visnyk Nats. un-tu “Lʹvivsʹka politekhnika”. Arkhitektura, Lʹviv, vyp. 429, S. 63-68. {in Ukrainian}

Dʹomin, M.M., Byvalina, M.V. (2005), Problemy ta metody modernizatsiyi rayoniv masovoyi zhytlovoyi zabudovy 60-70-kh rokiv (na prykladi m. Kyyeva), Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, KNUBA, Kyyiv, vypusk 21, S. 67-75. {in Ukrainian}

Sheremeta, Ya.M., Pleshkanovska, A.M. (2011). Problemy zakonodavchoho zabezpechennia realizatsii proektiv rekonstruktsii zastariloho zhytlovoho fondu, Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, KNUBA, Kyiv, vypusk 40(2), S. 546-554. {in Ukrainian}

Pleshkanovsʹka, A., Biryuk, S. (2022), Zastarilyy zhytlovyy fond yak obʺyekt Prohram i proektiv kompleksnoyi rekonstruktsiyi (na prykladi mista Kyyeva), Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, KNUBA, Kyyiv, 2022, vyp. 79, S. 323-341. DOI: 10.32347/2076-815x.2022.79.323-341. {in Ukrainian}

Vadimov, V. (2018), The latest methodological approaches in the spatial development of Ukrainian cities, Smart project, building and city. Cracow University of Technology. Chair of Housing Environment, P. 156-160. {in English}

Berova, P.I. (2022), Suchasni tendentsiyi inventaryzatsiyi zhytlovykh terytoriy na prykladi m. Kyyeva, Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, KNUBA, Kyyiv, vyp. 79, S. 37-44. DOI: 10.32347/2076-815x.2022.79.37-44. {in Ukrainian}

Byvalina, M.V. (2022), Teoretyko-metodolohichni osnovy blahoustroyu ta ozelenennya misʹkoyi terytoriyi, Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, KNUBA, Kyyiv, vyp. 81, S. 33-58. DOI: 10.32347/2076-815x.2022.81.33-58. {in Ukrainian}

Shevchenko, L.S., Novoselʹchuk, N.YE. (2021), Pryyomy dyzaynu misʹkoho seredovyshcha khudozhnʹo-hrafichnymy zasobamy, Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, KNUBA, Kyyiv, vyp. 78, S. 558-569 DOI: 10.32347/2076-815x.2021.78.558-569. {in Ukrainian}

Derevianko, N.P. (2021), Proiekt blahoustroiu ta ozelenennia vnutrishnokvartalnoi terytorii u misti Zaporizhzhia, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, t. 31, № 2, S. 40-45. DOI: https://doi.org/10.36930/40310206. {in Ukrainian}

Klymenko, A.V. (2017), Monitorynh stanu blahoustroiu ta ozelenennia mista Kyieva, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, t. 27, № 3, S. 41-44. {in Ukrainian}

Antonenko, N.V., Rumilets, T.S., Dmytryk, M.O. (2020), Osoblyvosti revitalizatsii zhytlovykh vnutrishnodvorovykh prostoriv radianskoho periodu m. Odesy, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, vypusk 57, S. 147-164. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.147-164. {in Ukrainian}

Biloshytska, N.I., Tatarchenko, H.O., Biloshytskyi, M.V., Uvarov P.Ie. (2019), Prybudynkovi terytorii: tendentsii orhanizatsii ta yikh problemy, Visnyk skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, No 3 (251), S. 39-47. {in Ukrainian}

Pavlenko, H., Pronkin, S., Ahadzhanian, S., Hashenko, K., Antsyferova, A. Posibnyk z blahoustroiu hromadskykh prostoriv naselenykh punktiv Druzhkivskoi miskoi terytorialnoi hromady, S. 8, 13, 19-21. {in Ukrainian}

Minrehion Ukrainy (2014), Nastanova shchodo rozpodilu terytorii mikroraioniv (kvartaliv) dlia vyznachennia prybudynkovykh terytorii bahatokvartyrnoi zabudovy, DSTU-N B B.2.2-9:2013, Ofitsiine vyd., Minrehion Ukrainy, Kyiv, NDI Dipromisto, 31 s. {in Ukrainian}

Zemelnyi Kodeks № 2767-III, 19.11.2022, stattia 42, 83, (2022), [online] Dostup: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text, [10 bereznia 2023]. {in Ukrainian}

Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti. Zakon Ukrainy № 3038-VI, 01.01.2023, stattia 2, 4, 33, (2023), [online] Dostup: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text, [10 bereznia 2023]. {in Ukrainian}

Kontseptsiia intehrovanoho rozvytku mista Poltava 2030, (2018), [online] Dostup: https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/Poltava%202030%20FINAL_new1-compressed_0.pdf, [10 bereznia 2023]. {in Ukrainian}

Podatkovyi kodeks Ukrainy №2755-VI, stattia 14 pidpunkt 14.1.205, [online] Dostup: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text, [7 bereznia 2023]. {in Ukrainian}

Pro zemleustrii. Zakon Ukrainy. №858-VI, 19.11.2022, stattia 39,41,42. [online] Dostup: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text, [9 bereznia 2023]. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-03

Як цитувати

Вадімов, Д. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Містобудування та територіальне планування, (82), 53–63. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.53-63

Номер

Розділ

Статті