АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСНУЮЧИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Наталія Бурдейна Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2812-1387

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.43-52

Ключові слова:

державні будівельні норми, електромагнітна безпека, електромагнітні поля, низькочастотний звук, інфразвук, концентрації аероіонів

Анотація

Наведено аналіз державних будівельних норм, що поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будівель закладів освіти, з точки зору відповідності сучасним міжнародним вимогам. Продемонстровано доцільність удосконалення державних будівельних норм шляхом доповнення їх діючими вимогами загальноєвропейських стандартів з безпеки та нормування фізичних факторів виробничого середовища. Показано, що вимоги окремих національних санітарних норм і правил, які є невід’ємними складовими розглянутих державних будівельних норм потребують узгодження. Узгодження потребують як кількісні значення гранично допустимих значень електромагнітних полів окремих частотних діапазонів, так і підходи до визначення інтегральних показників електромагнітного навантаження на середовище. Організацію заземлення і придушення гармонік та інтергармонік промислової частоти електроспоживачів з нелінійними вольт-амперними характеристиками необхідно здійснювати на етапі проектування систем електроживлення будівель цивільного призначення шляхом вдосконалення нормативної бази. З огляду на вимоги чинних європейських нормативів, доцільним також є доповнення санітарних норм і правил вимогами, на які посилаються державні будівельні норми, до граничних рівнів інфразвуку та аероіонізації повітря.

Біографія автора

Наталія Бурдейна, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. пед. н., доцент

Посилання

Khalmuradov B.D., Levchenko L.O., Hlyva V.A., Perelyot T.M. Electromagnetic safety and electromagnetic compatibility of technical equipment. Information processing systems. 2015. Issue 12 (137). P. 66–68. {in Ukranian}.

Khalmuradov B.D., Levchenko L.O., Hlyva V.A., Perelyot T.M. Problems of consistency of the regulatory framework on electromagnetic compatibility and electromagnetic safety. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. 2015. No. 4. P. 103–106. {in Ukranian}.

DSN 239-96. State sanitary norms and rules for the protection of the population from the influence of electromagnetic radiation [Effective from 2017-12- 22]: approved. by order of the Ministry of Health of Ukraine dated August 1, 1996 No. 239. Kyiv, 2017. 28 p. (State sanitary standards of Ukraine). {in Ukranian}.

DSNiP 3.3.6.096-2002. State sanitary norms and rules when working with sources of electromagnetic fields [Effective from 2003-03-13]: approved. by order of the Ministry of Health of Ukraine dated December 18, 2002 No. 476. Kyiv, 2003. 16 p. (State sanitary standards of Ukraine). {in Ukranian}.

Popov I.I., Teslenko O.A., Teslenko N.I. Analysis of the state of the regulatory framework for ensuring electromagnetic safety in Ukraine. Control, navigation and communication systems. 2015. No. 2. P. 124–131. {in Ukranian}.

The flight of T.M. Monitoring and normalization of the levels of lowfrequency electromagnetic fields in production conditions: dissertation. ... candidate technical Sciences: 05.26.01. Kyiv, 2017. 145 p. {in Ukranian}.

DBN V.2.5-23:2010. Design of electrical equipment of civil facilities [Valid from 2010-10-01]: approved. by order of the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine dated February 15, 2010 No. 64. Kyiv, 2010. 129 p. (State building regulations of Ukraine). {in Ukranian}.

DBN V.2.2-3:2018. Educational institutions. Buildings and structures. Approved and put into effect: Order of the Ministry of Regions of Ukraine dated December 30, 2021 No. 366 and orders dated January 31, 2022 No. 22, dated April 8, 2022 No. 62, dated May 16, 2022 No. 72. {in Ukranian}.

On the approval of the Amendments to the State sanitary norms and rules for the protection of the population from the effects of electromagnetic radiation [Effective from 2017-05-23]: order of the Ministry of Health of Ukraine dated 03.13.2017 No. 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-17 (access date: 08/30/2019). {in Ukranian}.

Rules for arranging electrical installations: approved. by order of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine dated July 21, 2017 No. 476. Kyiv, 2017. 617 p. {in Ukranian}.

Saenko Y.L., Baranenko T.K., Baranenko E.V. Methods of reactive power compensation in networks with non-linear loads. Bulletin of the Priazov State Technical University. 2013. Issue 26. P. 204–210. {in Ukranian}.

Sayenko Y.L., Baranenko T.K., Baranenko E.B. Reduction of harmonic distortion levels in electrical networks with sources of interharmonics. Electrification of transport. 2012. No. 3. P. 78–83. {in Ukranian}.

State sanitary rules and norms for working with visual display terminals of electronic computing machines: DSanPin 3.3.2.007-98.- [Effective from 10-12-1998]. K.: Ministry of Health of Ukraine, 1998. – 19 p. – (State sanitary standards of Ukraine). {in Ukranian}.

Rules of labor protection during the operation of electronic computing machines: NPOP 0.00-1.28-10.- [Effective from 2010-19-04]. – K.: Derzhpromhirnadzor of Ukraine, 2010. 10 p. (Regulatory document of Derzhpromhirnadzor of Ukraine). {in Ukranian}.

TCO Certified Displays 5.2. TCO Development AB. All rights reserved, 2011. 132. URL: http://tcocertified.com/files/2012/05/TCO-Certified-Displays-5-2-110208.pdf (access date: 08/30/2019). {in English}.

MPR II. The Swedish government standard for maximum video terminal radiation. {in English}.

Sanitary and hygienic norms of permissible levels of air ionization in industrial and public premises: SNiP 2152-80. [Enacted 1980-12-02]. M.: Ministry of Health of the USSR. 1980. 7 p. {in Ukranian}.

DSNtaP "Hygienic classification of work according to indicators of harmfulness and dangerousness of factors of the production environment, difficulty and tension of the labor process", app. By order of the Ministry of Health of Ukraine dated April 8, 2014. № 248. {in Ukranian}.

Standard of Building Biology Testing Methods: SBM–2015 [acting from July 2008]. Germany: Institut für Baubiologie +Ökologie IBN. 2015. 2 p. URL: https://buildingbiology.com/site/wp-content/uploads/standard-2015-englisch.pdf (access date: 30.08.2019). {in English}.

Bolibrukh, B., Glyva, V., Kasatkina, N., Levchenko, L., Tykhenko, O., Panova, O., Bogatov, O., Petrunok, T., Aznaurian, I., & Zozulya, S. (2022). Monitoring and management of ion concentrations in the air of industrial and public premises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10(115), 24–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.253110. {in English}.

DSN 3.3.6.037-99 Sanitary norms of industrial noise, ultrasound and infrasound. {in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-03

Як цитувати

Бурдейна, Н. (2023). АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСНУЮЧИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Містобудування та територіальне планування, (82), 43–52. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.43-52

Номер

Розділ

Статті