СУЧАСНІ НОРМАТИВНО-ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ КВАРТАЛІВ МАСОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 60-70 РР. ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Марія Биваліна Київський Національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-0650-4237
  • Ганна Васильєва Київський Національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-0557-6925
  • Артем Лютіков Київський Національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-6866-9857
  • Віталій Маляр Київський Національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-8248-8083

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.30-42

Ключові слова:

реконструкції територій масового житлового будівництва 1960-70 рр., квартали масового житлового будівництва, екологічні вимоги, нормативно-екологічне забезпечення реконструкції, нормативно-правова база реконструкції, екологічні умови територій, шум, загазованість від транспортних магістралей, умови інсоляції, аерація

Анотація

Вирішення питань комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на екологічних засадах є актуальним завданням сучасності. Ця стаття допоможе розглянути проблему реконструкції територій кварталів масового житлового будівництва 1960-70 рр. в містах України у відповідності до сучасних нормативних-екологічних вимог. Досліджується досвід проектування та реалізації проєктів комплексної реконструкції кварталів масового житлового будівництва у великих та середніх містах України, щодо визначення екологічних умов містобудівного проектування.

Аналіз нормативно-екологічного забезпечення та проектної містобудівної документації процесу реконструкції кварталів кварталів масового житлового будівництва 60-70 рр. свідчить про наявність розвинутої нормативно-правової бази реконструкції територій, забудованих в цей період: Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»; Проект Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»; Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року"; Закон України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення"; ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території»; Державні будівельні норми ДБН А.2.2-1-2003. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», ДСТУ-Н Б.Б.1.1-10:2010. “Настанова з виконання розділів “Охорона навколишнього природного середовища” у складі містобудівної документації. Склад і вимоги; ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».

Європейський досвід комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ґрунтується на двох взаємопов’язаних видах відновлювальної діяльності: по-перше – реконструкції окремих будівель; по-друге – реконструкції окремих кварталів (мікрорайонів). Практика реконструкції кварталів зумовлена, в першу чергу, їх розташуванням в структурі міста, типом планувальної організації та забезпеченістю елементами соціальної інфраструктури. Аналіз проектних матеріалів і літературних джерел показав наявність трьох груп альтернативних підходів до реконструкції житлового середовища — відновлення, реконструкція, знос. Практика показує, що реально існують три альтернативних варіанти проведення реконструктивних заходів на території мікрорайону, доцільність яких визначається поставленими цілями, характером і масштабом проведених заходів, способами й обсягами їхнього фінансування.

Обсяги, методи і технічні засоби реконструкції районів масового житлового будівництва значною мірою зумовлені такими чинниками, як містобудівні умови – особливості розміщення району у планувальній структурі міста, та екологічним станом території. Серед екологічних вимог, що мають найбільший вплив на вибір заходів з реконструкції забудови виділяються шум і загазованість від транспортних магістралей, а також умови інсоляції та аерації території.

Екологічні умови територій житлового будівництва 1960-70 рр. характеризуються підвищеним рівнем шуму на житлові території, рівнем загазованості від районних і загальноміських магістралей, при нормативному стані рівня інсоляції і низькому рівні аерації території. Ця тенденція в подальшому ймовірно буде зберігатися, що призведе до підвищення надалі рівня шуму і загазованості на житлових територіях в зв'язку із зростанням транспортних потоків на вулицях, внаслідок збільшення смуг руху. Що при низькому рівні аерації буде сприяти підвищенню рівня загазованості території. Це зумовить необхідність передбачити при виборі реконструктивних засобів також додаткові заходи, (у т.ч. архітектурно-планувальні) щодо покращення шумового режиму та чистоти повітря. Крім того на перспективний рівень інсоляції території значний вплив буде мати поверховість забудови, що реконструюється, (вибір якої значною мірою буде обумовлений діючими нормативними вимогами до рівня інсоляції житлових будинків і територій). У свою чергу на рівень аерації на перспективу визначається архітектурно-планувальної організацій забудови (чергуванням відкритих і закритих просторів у житловій забудові).

Просторова організація функціонально-планувальних елементів мікрорайону повинна забезпечувати дотримання норм, у тому числі в плані забезпечення населення сприятливими умовами території з комплексу кліматичних факторів – нормативної інсоляції території і будинків; припустимих рівнів шуму для будинків та територій житлової забудови. Просторова організація функціонально-планувальних елементів мікрорайону включає організацію забудови – розміщення й орієнтацію на території житлових і громадських будинків, тобто всієї сукупності об'ємних споруд, а також лінійних (проїзди, пішохідні шляхи), площинних споруд (різного роду площадки, зелені насадження та ін.).

Біографії авторів

Марія Биваліна, Київський Національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доцент

Ганна Васильєва, Київський Національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доцент

Посилання

About the complex reconstruction of quarters (microdistricts) of the outdated housing stock. Draft Law of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: http://dipromisto.gov.ua/files/NMD/LawKvartaly_ProektPropos_19.03.2018.pdf {in Ukrainian}

Law of Ukraine "On Environmental Impact Assessment" No. 2059-VIII of 05/23/2017, entered into force on 06/18/17, with amendments from 05/13. 22 years old {in Ukrainian}

Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period Until 2030" No. 2697-VIII dated February 28, 2019, entered into force on March 31, 2019. {in Ukrainian}

The Law of Ukraine "On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population" dated February 24, 1994 No. 4004-XII. entered into force on April 8, 1994, with amendments dated November 20, 2022. {in Ukrainian}

State sanitary rules for planning and development of settlements: DSP 173-96. - No. 173 dated June 19, 1996. [Registration dated 07.24.1996. No. 379/1404], Kyiv: Ministry of Health of Ukraine (MoH of Ukraine), with changes dated 03/07/2019. {in Ukrainian}

Planning and development of territories: DBN B 2.2-12:2019. – [Effective from 2019-10-01]. - Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine, 2019, 177 p. {in Ukrainian}

Composition and content of environmental impact assessment materials (EIA) in the design and construction of enterprises, buildings and structures. With change No. 1: DB A.2.2-1-2003. - [Effective from 2004-04-01]. Kyiv: Derzhbud of Ukraine, 2003, 24 p. Amendment No. 1 to DBN A.2.2-1-2003, approved by order of the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine No. 524 dated November 20, 2009. {in Ukrainian}

Composition and content of project documentation for construction: DBN A.2.2-3-2014. - [Effective from 2014-10-01]. Kyiv: Ministry of Regions of Ukraine, 2014, 40 p. {in Ukrainian}

"Instructions on the implementation of the sections "Protection of the natural environment" in the urban planning documentation. Composition and requirements." DSTU-N B.B.1.1-10:2010. Order dated December 28, 2010 No. 559, [Effective from October 1, 2011]. Kyiv: "Research and Design Institute of Urban Development" (NDPImistobuduvanya). {in Ukrainian}

Protection of territories, buildings and structures from noise: DBN V.1.1-31:2013. [Effective from 2014-06-01]. Kyiv: SE "State Research Institute of Building Structures" (NDIBK). {in Ukrainian}

Byvalina M.V. Problems and methods of modernization of the areas of mass residential construction in the 60s and 70s on the example of the city of Kyiv. //autoref.candid.diss.; Kyiv, KNUBA, 2007. {in Ukrainian}

Vasilyeva G.Yu. Planning and organizational measures to increase the carrying capacity of highways In the collection "City planning and territorial planning", vol. 29. – Kyiv, KNUBA, 2008. – pp. 27-31. {in Ukrainian}

Byvalina M.V. Engineering improvement of urban areas. Urban planning methods for assessing the quality of the urban environment.//Study manual, K.: KNUBA, 2014. -216 p. {in Ukrainian}

Byvalina M.V. The question of the effectiveness of the use of urban territory during reconstruction In the collection "Urban Development and Territorial Planning", Vol. 60. – Kyiv, KNUBA, 2016. – pp. 3-5. {in Ukrainian}

Byvalina M.V. Systematic analysis of the quality of the surrounding urban environment In the collection "Modern problems of architecture and urban planning", issue 44. – Kyiv, KNUBA, 2016. – p. 125-128. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-03

Як цитувати

Биваліна, М., Васильєва, Г., Лютіков, А., & Маляр, В. (2023). СУЧАСНІ НОРМАТИВНО-ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ КВАРТАЛІВ МАСОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 60-70 РР. ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНИ. Містобудування та територіальне планування, (82), 30–42. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.30-42

Номер

Розділ

Статті