ГЕОІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПРОГРАМ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.299-312

Ключові слова:

геоінформаційна база даних, паспорт застарілої забудови, застарілий житловий фонд, комплексна реконструкція, програма комплексної реконструкції, об’єкт комплексної реконструкції

Анотація

Значні обсяги застарілого житлового фонду українських міст потребують ретельного обліку, аналізу, обґрунтування черговості проведення негайних реконструктивних заходів. Основою розроблення та успішної реалізації програм і проектів комплексної реконструкції має стати спеціалізована геоінформаційна база даних.

В даній публікації наведені результати формування геоінформаційної бази застарілого житлового фонду міста Києва як основи реалізації міської програми комплексної реконструкції. База даних представлена у вигляді паспортів територій застарілої забудови в розрізі адміністративних районів м. Києва. Атрибутивна інформація включає дані як по кожному окремому будинку, так і по кварталам і мікрорайонам застарілого житлового фонду як об’єктів комплексної реконструкції. Картографічною основою є векторна топо-геодезична зйомка м. Києва в М 1:2000.

Структура подібної системи може виступити основою бази даних територій застарілої забудови в будь-якому населеному пункті. 

Біографії авторів

Алла Плешкановська, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор 

Світлана Бірюк, Інститут Урбаністики, м. Київ

к.т.н. 

Посилання

Statistical Yearbook of Ukraine for 2020 (2021). [Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2020 rik]. State Statistics Service of Ukraine, 454. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf {in Ukrainian}

Housing stock of Kyiv (2021). [Zhytlovyi fond m. Kyeiva]. Main department of statistics in Kyiv. Retrieved from: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 {in Ukrainian}

Program for economic and social development of the city of Kyiv for 2021- 2023 (2020). [Programa ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku mista Kyieva na 2021-2023 roky] Retrieved from: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/17/proiet_Hrogramu_SER_na_2021_2023_roki.pdf) {in Ukrainian}

Pleshkanovska A., Biriuk S. (2021). “Outdated Housing Stock” as an Object of Complex Reconstruction Programs and Projects: Challenges for Ukraine. Journal of Urban and Regional Analysis, Bucharest, 2021, vol. 13 (2), p. 257-280. DOI: 10.37043/JURA.2021.13.2.4. {in English}.

Pleshkanovska A., Biriuk S. (2022). Outdated Housing Stock as an Object of Complex Reconstruction Programs and Projects (on the Example of the City of Kyiv). [Zastarilyi zhytlovyi fond yak obiekt Prohram i proektiv kompleksnoi rekonstruktsii (na prykladi mista Kyieva)]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 2022. 79, 323-341. DOI: 10.32347/2076-815x.2022.79.323-341 {in Ukrainian}

Pleshkanovska A., Kuznetsova D. (2021). Justification of the types of obsolete housing stock as the first stage of effective reconstruction. Strength of Materials and Theory of Structures 2021, 107, 193-210. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.107.193-210. {in English}.

Pleshkanovska A., Filvarova N. (2021). Consideration of Public Opinion as a Condition For Implementation of Reconstruction Projects of Outdated Housing Stock. International Journal of Arts, Humanities and Social Studies. 2021, 3 (6), 145-155. DOI: 10.5281/zenodo.5791665. {in English}.

Information and analytical system of housing management in Kyiv. [Informatsiino-analitychna systema upravlinnia zhytlovym fondom m. Kyieva] Retrieved from: https://www.municipal.kiev.ua/kiev/) {in Ukrainian}

Pleshkanovska A. M. (2013). Methodology of complex reconstruction of the city [Metodolohiia kompleksnoi rekonstruktsii mista]: autoref. thesis ... Dr. technical Sciences: 05.23.20. Kyiv, 2013. 40. {in Ukrainian}

On the Complex Reconstruction of Blocks (Neighbourhoods) of Outdated Housing Stock (2006). [Pro kompleksnu rekonstruktsiiu kvartaliv (mikroraioniv) zastariloho zhytlovoho fondu]. Law of Ukraine, dated 22.12.2006 No. 525-V. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16 {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Плешкановська, А., & Бірюк, С. (2022). ГЕОІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПРОГРАМ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ. Містобудування та територіальне планування, (81), 299–312. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.299-312

Номер

Розділ

Статті