РІЧКОВІ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МІСТОБУДІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.263-273

Ключові слова:

річкові гірські екосистеми, річковий басейн, акваторія, прибережна територія, туристичні маршрути, екостежки, велодоріжки

Анотація

Розглянуто природні особливості річкових гірських екосистем Карпат. Проаналізовано благоустрій прибережних територій гірських річок Чехії, Швейцарії, Японії. Викладені пропозиції щодо містобудівної організації прибережних територій гірських річкових екосистем Карпат. 

Біографія автора

Ольга Михайлик, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н. 

Посилання

Mykhailyk O.O. Suchasnyi stan richky Lybid ta shliakhy yii vidrodzhennia v landshaftnii arkhitekturi Kyieva. / O.O. Mykhailyk // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-vyrobn.zbirnyk. – K.: KNUBA, 2014. – Vyp.4. – S.170-176.{in Ukranian}.

Mykhailyk O.O. Richka Stuhna: pryrodnyi stan, problemy antropohennoho navantazhennia ta propozytsii shchodo pokrashchennia ekolohichnoho stanu richky / O.O. Mykhailyk // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.- tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2015. – Vyp. 57. – S. 265-270.{in Ukranian}.

Mykhailyk O.O. Zaplava r. Dnipro: suchasnyi stan, problemy ta shliakhy vidnovlennia ekolohichnoi rivnovahy. / O.O. Mykhailyk // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2015. – Vyp. 38. – S. 270-276.{in Ukranian}.

Mykhailyk O.O. Pryberezhni terytorii Kyivskoi oblasti: pryrodni osoblyvosti, suchasnyi stan ta problemy antropohennoho navantazhennia. / O.O. Mykhailyk // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-vyrobn. zbirnyk.– K.:KNUBA, 2015. – Vyp.5 – S. 51-56.{in Ukranian}.

Domin M.M. Suchasni problemy ekosystemy malykh richok / Domin M.M., Mykhailyk O.O. // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2018. – Vyp.68. – S.140-146.{in Ukranian}.

Domin M.M. Mistobudivni metody revitalizatsii pryberezhnykh terytorii richok/ Domin M.M., Mykhailyk O.O. // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2018. – Vyp. 52. – S.199-

{in Ukranian}.

Domin M.M. Zeleni linii na pryberezhnykh terytoriiakh i metody vyznachennia yikh mezh / Domin M.M., Mykhailyk O.O. // Arkhitekturnyi visnyk KNUBA: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2018. – Vyp.16. – S. 378-382.{in

Ukranian}.

Mykhailyk O.O. Svitovyi dosvid orhanizatsii ta okhorony pryberezhnykh zon / O.O. Mykhailyk, A. Chupryna // Zhurnal «KURIER UEK – 2015.-№6 (67). – S.70-71. (Czasopismo Uniwersytetu Economicznego w Krakowie) {in Ukranian}.

Domin M.M. Akvatorii Kyieva: vtraty, zdobutky ta shliakhy vidrodzhennia. / Domin M.M., Mykhailyk O.O. // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2020.– Vyp.75. – S.154-162.{in Ukranian}.

Mykhailyk O.O. Mistobudivni pryntsypy ta metody povernennia mistianam hromadskoho prostoru pryberezhnykh terytorii. / O.O. Mykhailyk // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk.-K.: KNUBA, 2021. – Vyp.78.- S. 365-378.{in Ukranian}.

Mykhailyk O.O. Richkovi ekosystemy Ukrainy: pryrodni osoblyvosti, problemy transformatsii ta zakhody z ozdorovlennia. / O.O. Mykhailyk // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2021. – Vyp.61. – S.238-255.{in Ukranian}.

DBN B.2.2-12-2019 Planuvannia i zabudova terytorii.-Kyiv. Minrehion Ukrainy, 2019. -177 s.{in Ukranian}.

Vyshnevskyi V.I. Richky i vodoimy Ukrainy. Stan i vykorystannia: Monohrafiia. – K. Vipol., 2000. S. 306-307.{in Ukranian}.

Vyshnevskyi V.I., Ovcharenko I.I. Blakytnyi skarb Ukrainy. – K.: Interpres LTD, 2019. – 112 s. {in Ukranian}.

Iatsyk A.V. Vodohospodarska ekolohiia: u 4 t., 7 kn. – K.: Heneza, 2004. T.4., kn. 6-7. - 680 s.; il.{in Ukranian}.

Vodnyi kodeks Ukrainy (VVR), 1995, № 24, s. 47-51.{in Ukranian}.

Malska, M.P., Antoniuk, N.V., Hanych, N.M.. Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh. K.: Znannia, 2008, -661 s. {in Ukranian}.

Kolotukha, O.V. Heoprostorova orhanizatsiia sportyvnoho turyzmu: Monohrafiia. - Kirovohrad: FOP Aleksandrova M.V., 2015. - 448 s. {in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Михайлик, О. (2022). РІЧКОВІ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МІСТОБУДІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ. Містобудування та територіальне планування, (81), 263–273. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.263-273

Номер

Розділ

Статті