ПРОЄКЦІЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Автор(и)

  • Микола Дьомін Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-3144-761X
  • Костянтин Вяткін Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0002-3002-5669
  • Олександра Сингаївська Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-1313-7201

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.3-12

Ключові слова:

містобудівна система, регіональна система розселення, Харківська регіональна система розселення, післявоєнна відбудова, управління розвитком територій

Анотація

Геополітичні та соціально-економічні тенденції, розробка та впровадження нових технологій, нарощування обсягів споживання в умовах зростання кількості населення планети у геометричній прогресії формують нові виклики та вимоги до створення сучасних систем розселення нової формації: цифрової, людиноцентричної та збалансованої функціонально- просторової моделі територіального розвитку, яка б поєднувала у собі забезпечення зростаючих потреб людини та гармонійного її співіснування з оточуючим середовищем. В умовах початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти України процеси переміщення населення кардинально змінилися. Основним показником для переміщення стала безпека. Спостерігаються процеси переміщення населення із територій великих міст до сільської місцевості подалі від районів активних бойових дій, обстрілів та ракетних ударів. Міграційна криза суттєво впливає на соціально-економічні процеси в країні. Головною умовою післявоєнної відбудови є повернення працездатного населення, що забезпечить відновлення показників довійськового рівня ВВП. Отже, доцільним є моделювання результатів післявоєнної системи розселення. Для прикладу обрано об’єктом дослідження Харківську регіональну систему розселення. Було проаналізовано довоєнні тенденції розвитку систем розселення. Зокрема, висунуто гіпотезу взаємозалежності показників щільності населення від показника віддаленості від базового центру тяжіння. Статистично доведено, що скорочення населення є більш інтенсивним у сільській місцевості. Наведено результати соціологічного опитування вимушено переміщених осіб відповідно прогнозування їх переміщень в умовах післявоєнної відбудови. Розроблено проєкцію оптимістичного, реалістичного та песимістичного сценаріїв. 

Біографії авторів

Микола Дьомін, Київський національний університет будівництва та архітектури

д. арх., професор 

Костянтин Вяткін, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

к.т.н., доцент 

Олександра Сингаївська, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор 

Посилання

Demyn N.M. Upravlenye razvytyem rehyonalnыkh hradostroytelnыkh system: Avtoref. dys. ... d-ra arkhytekturы. - M., 1987 {in Russian}

Habrel M.M. Pidvyshchennia efektyvnosti mistobudivnykh rishen v orhanizatsii prymiskykh terytorii: monohrafiia / M. M. Habrel. – Lviv: SPOLOM, 2014. – 272 s. {in Ukrainian}

Fylvarov H.Y. Sotsyalno-prostranstvennaia orhanyzatsyia proyzvodstvennoho kompleksa krupnoho horoda. H.Y. Fylvarov – Hradostroytelstvo. – Kyev, Budyvelnyk, 1983. – Vыp. 36. – s. 37-48 {in Russian}

Babaiev V.M. Mistobudivna polityka i terytorialnyi rozvytok Kharkova / V.M. Babaiev // Kommunalnoe khoziaistvo horodov. – 2008. – Vp. 82. – S. 3-9 {in Ukrainian}

Korepanov O.S. Metodolohichni zasady statystychnoho zabezpechennia upravlinnia rozvytkom «rozumnykh» stalykh mist v Ukraini [Tekst]: dys. ... d-ra ekon. nauk: 08.00.10 / O.S. Korepanov; Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy, Nats. akad. statystyky, obliku ta audytu. - Kyiv, 2018.- 638 s. {in Ukrainian}

Habrel M.M. Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system: monohr. [Nats. akad. nauk Ukrainy; In-t rehion. Doslid NAN Ukrainy]. – K.: Vyd. dim A.S.S, 2004. – 400 s. {in Ukrainian}

Dёmyn N.M. Upravlenye razvytyem hradostroytelnыkh system. — K.: Budivelnyk, 1991. — 184 s. {in Russian}

Ositnianko A.P. Planuvannia rozvytku mista: monohrafiia. – K.: KNUBA; 2005. – 385 s. {in Ukrainian}

Zavalnyi O. Formuvannia miskoho seredovyshcha velykoho mista // O Zavalnyi, A Pankeieva, T Chernonosova, N Moroz - Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 2021. – s. 236-246. {in Ukrainian}

Pleshkanovska A. Innovation-Based City as a Result of the Evolution of the Smart City Spatial Organization // A., Pleshkanovska // 2021iu – Journal Science and Innovationiu Volume 17 Issue 6 Pages 110-122 {in English}

Habrel M.M. (2019). Kryterii y vymohy staloho rozvytku mist v otsintsi nerukhomoho maina ta obgruntuvanni proektnykh rishen // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia : nauk.-tekhn. zb. K. : KNUBA. № 53. s. 135–147 {in Ukrainian}

Cherednichenko P.P. Vdoskonalennia efektyvnykh stratehii keruvannia transportnymy potokamy: matematychne modeliuvannia alhorytmy kontroliu dlia avtomatyzovanykh system upravlinnia. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, № 66, 2018 URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf {in Ukrainian}

Domin M.M. Vseukrainska naukovo-praktychna internet-konferentsiia «Rozvytok budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva v suchasnykh umovakh» // M.M. Domin, P.P. Cherednichenko, H.O. Tatarechenko // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, № 64, 2017 URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201764.pdf {in Ukrainian}

Problemy ta perspektyvy rozvytku zhytlovoi zabudovy v umovakh kompleksnoi rekonstruktsii mista : monohrafiia / [Iu. I. Haiko, T. V. Zhydkova, T. M. Apatenko ta in.; za zah. red. Yu. I. Haika, T. V. Zhydkovoi] ; Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova. – Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 2019. – 247 s. {in Ukrainian}

Viatkin K.I. Vplyv urbanizatsii na rozvytok sotsiumu Terytorialnyi rozvytok: budivelni aspekty: monohrafiia/S.H. Nesterenko, T.V. Anopriienko, K.I. Viatkin, L.M. Shutenko ta in.; Kharkivskyi natsionalnyi universytet miskoho hospodarstva im. O.M. Beketova. Kharkiv: FOP Panov A.M., 2019. 268 s., s. 91-105 {in Ukrainian}

Konstantyn Viatkin , Eduard Shyshkin, Oleksandr Kamieniev, Anna Pankeieva, Roman Viatkin, and Natalia Moroz. Economic aspects for determining attractiveness of territories / E3S Web Conf. Volume 157, 2020. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-2019). Article Number 03011. Number of page(s) 8. Section Environmental Issues in Regional Planning. doi.org/10.1051/e3sconf/202015703011 {in English}

Habrel M.M., Habrel M.M. (2019). Obgruntuvannia Kontseptsii prostorovoi orhanizatsii ta rozvytku Lvova // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia : nauk.-tekhn. zb. K.: KNUBA. № 71, c. 81–104 {in Ukrainian}

Viatkin K.I. Model planuvannia terytorii novostvorenykh obiednanykh terytorialnykh hromad / E.A. Shyshkin, K. I. Viatkin, V. V. Ivasenko, A. M. Pankeieva, A.P. Hulakova // 10th International Scientific Conference “Science progress in European countries : new concepts and modern solutions”: Papers of the 10th International Scientific Conference. October 25, 2019, Stuttgart, Germany. pr. 84–92. ISBN 978-3-944375-22-9. {in Ukrainian}

Pleshkanovska A.M. Funktsionalno-planuvalna optymizatsiia vykorystannia miskykh terytorii. – K.: In-t urbanistyky, 2005. – 190 s. {in Ukrainian}

Kuts Ye.S. Urbanizovani terytorii: metodolohiia ta praktyka planuvannia ta upravlinnia/ Ye.S. Kuts, S.V. Kuts. – k.: NDPI mistobuduvannia, 2003. – 252 s. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31

Як цитувати

Дьомін, М., Вяткін, К., & Сингаївська, О. (2022). ПРОЄКЦІЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ. Містобудування та територіальне планування, (81), 3–12. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.3-12

Номер

Розділ

Статті