ЗАСТАРІЛИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД ЯК ОБ’ЄКТ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.323-341

Ключові слова:

застарілий житловий фонд, типологія застарілого житлового фонду, історична забудова, забудова барачного типу, «сталінки», «хрущовки», комплексна реконструкція, програма комплексної реконструкції

Анотація

Майже 18% житлового фонду столиці повністю вичерпали свій експлуатаційний ресурс та не відповідають сучасним вимогам комфортного та енергоефективного житла. Значна частина даного фонду представлена житловими будинками масових серій першого періоду індустріального домобудування, строк життя яких не може перевищувати 50-70-ти років. Вирішення цієї проблеми, яке має достатньо широкий досвід в країнах Європи, нажаль, в Україні не отримало належного впровадження.

В даній публікації наведені результати дослідження стану існуючої забудови міста Києва як потенційного об’єкту програм і проектів комплексної реконструкції застарілого житлового фонду, який вичерпав свій експлуатаційний ресурс та не відповідає сучасним вимогам комфортності та енергоефективності. Авторами запропонована типологія застарілого житлового фонду, а саме: будинки історичного типу (пам’ятки культурної спадщини, фонова забудова), будинки барачного типу, будинки типу «сталінка» (рядова, номенклатурна), будинки першого періоду індустріального домобудування типу «хрущовка» (панельна і цегляна). Наведені кількісно-якісні характеристики кожного типу будинків в розрізі їх просторового розміщення в планувальній структурі Києва. 

Біографії авторів

Алла Плешкановська, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор 

Світлана Бірюк, Інститут Урбаністики

Candidate of Technical Sciences 

Посилання

Pleshkanovska A.M., Savchenko O.D. (2019). Epochs and Cities. [Epohy ta mista] 264. {in Ukrainian}

Sheremeta Ya.M. (2012). Prerequisites for the first mass housing rise and its current state. [Peredumovy vynyknennia pershoi masovoi zhytlovoi zabudovy ta ii siohodnishnii stan] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 43, 528-534. {in Ukrainian}

On the Complex Reconstruction of Blocks (Neighbourhoods) of Outdated Housing Stock (2006). Law of Ukraine, dated 22.12.2006 No. 525-V. [Pro kompleksnu rekonstruktsiiu kvartaliv (mikroraioniv) zastariloho zhytlovoho fondu] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16 {in Ukrainian}

On the Complex Reconstruction of Blocks (Neighbourhoods) of Outdated Housing Stock (2021). Draft Law of Ukraine, dated 21.12.2021 No. 6458. [Pro kompleksnu rekonstruktsiiu kvartaliv (mikroraioniv) zastariloho zhytlovoho fondu] Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI06702A.html {in Ukrainian}

Main department of statistics in Kyiv (2021). Housing stock of Kyiv. [Zhytlovyi fond m. Kyeva] Retrieved from: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 {in Ukrainian}

Program for economic and social development of the city of Kyiv for 2021-2023 (2020). [Programa ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku mista Kyeva na 2021-2023 roky] Retrieved from: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/17/proiet_Hrogramu_SER_na_2021_2023_roki.pdf) {in Ukrainian}

Information and analytical system of housing management in Kyiv. [Informatsiino-analitychna systema upravlinnia zhytlovym fondom m. Kyeva] Retrieved from: https://www.municipal.kiev.ua/kiev/) {in Ukrainian}

Pleshkanovska A., Biriuk S. (2021) “Outdated Housing Stock” as an Object of Complex Reconstruction Programs and Projects: Challenges for Ukraine. Journal of Urban and Regional Analysis, 13 (2), 257-280. DOI: 10.37043/JURA.2021.13.2.4 {in English}

State Statistics Service of Ukraine. (2018) Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2018. [Sotsialno-demografichni harakterystyky domohospodarstv Ukrainy u 2018 rotsi] Statistical digest. Kyiv, 2018. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_sdhdu2018pdf.pdf {in Ukrainian}

Pleshkanovska A., Filvarova N. (2021) Consideration of Public Opinion as a Condition For Implementation of Reconstruction Projects of Outdated Housing Stock. International Journal of Arts, Humanities and Social Studies. 3 (6). 145-155. DOI: 10.5281/ZENODO.5791665 {in English}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-11

Як цитувати

Плешкановська, А., & Бірюк, С. (2022). ЗАСТАРІЛИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД ЯК ОБ’ЄКТ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА). Містобудування та територіальне планування, (79), 323–341. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.323-341

Номер

Розділ

Статті