ПРИНЦИП «ВІДПОВІДНОСТІ» В КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.226-235

Ключові слова:

комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій (РРТ), принципи, прийоми

Анотація

Розглянуто сформульований принцип «відповідності» архітектурно- розпланувального рішення будівлі її композиційній ролі в історичному центрі. Показано його співвідношення з визначеними чотирма системними рівнями комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій та зв'язок з іншими загальними і спеціальними принципами, детермінованими для різних рівнів. Детально розібрано визначені прийоми, що його розкривають. Надано рекомендації щодо ефективності застосування принципу «відповідності» при здійсненні реставраційно-реконструктивних трансформацій з використанням відновлюючих, оновлюючих і перетворюючих методів об’ємного рівня комплексного процесу РРТ. 

Біографія автора

Нелля Лещенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

д. арх., доцент 

Посилання

Pro zatverdzhennya Spysku istorychnykh naselenykh mists Ukrayiny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny. Kyiv, 2001. {in Ukrainian}

Bevz M.V. Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist: avtoref. dys. … d. arkh. Kharkiv, 2004. 32 s. {in Ukrainian}

Vodzynskyi Ye. Pryntsypy ta metody okhorony vydovoho rozkryttya pamʹyatok arkhitektury v krayevydi istorychnykh mist (1970-ti – 1990-ti rr.): avtoref. dys. … k. arkh. Kyiv, 2011. 20 s. {in Ukrainian}

Domin M. Aktualni problemy pamyatkookhoronnoyi diyalnosti v Ukrayini. Mystetski obriyi. Kyiv,2005. Vyp. 7. S. 263-268. {in Ukrainian}

Gutnov A.E. Evolyutsiya gradostroitel'stva. Moskva: Stroiyzdat, 1984. 256 s. {in Russian}

Dushkina N. Ponyatiye podlinnosti v sovremennoy teorii i praktike restavratsii. Material'naya baza sfery kul'tury. Moskva, 1996. Vyp. 3. S. 3-8. {in Russian}

Kodin V.O. Osnovy rekonstruktsiyi istorychnykh mist. Navchalʹnyy posibnyk. Kharkiv: KhNAMH, 2009. 172 s. {in Ukrainian}

Osychenko H. O. Rekonstruktsiya istorychnoho seredovyshcha mista. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyiv, 2009. Vyp. 35, S. 343-354. {in Ukrainian}

Orlenko M.I. Problemy ta metody restavratsiyi pamʹyatok arkhitektury Ukrayiny (XI – poch. XX st.): avtoref. dys. … d. arkh. Kyiv, 2018. 44 s. {in Ukrainian}

Pleshkanovska A. M. Metodolohiya kompleksnoyi rekonstruktsiyi mista: avtoref. dys. … d. t. n. Kyiv, 2013. 40 s. {in Ukrainian}

Popova N.A. Rekonstruktsiya i restavratsiya istoriko-arkhitekturnogo naslediya: uchebnoye posobiye. Saratov: Akvaryus, 2003. 65 s. {in Russian}

Rybchynskyy O.V. Formuvannya i revitalizatsiya seredmistʹ istorychnykh mist Ukrayiny: avtoref. dys. … d. arkh. Lviv, 2017. 34 s. {in Ukrainian}

Skalski K. Rewitalizacja we Francji – rewitalizacja a polityka miejska, polskie zastosowania doświadczeń francuskich. Instytut Rozwoju Miast. Krakow, 2009. T. 2, 311 s. {in Polish}

Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Jornal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. Р. 51 –58. {in English}

Leshchenko N., Tovbych V. Revived degraded monuments of fortification architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo I Architektura. Lublin, 2020. Vol. 19 (1). P. 47 – 54. {in English} https://doi.org/10.35784/bud-arch.906

Tomaszewski A. Environmental preventive conservation. ICOMOS. XIII Assemmble General. Madrid, 2002. P. 264 – 266. {in English}

DBN B.2.2-12:2019 Planuvannya ta zabudova terytoriy. Kyiv, 2019. 177 s. {in Ukrainian}

Leshchenko N.A. Zahalni pryntsypy kompleksnoho protsesu restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. Kyiv, 2021. Vyp. 59. S. 203 – 214. {in Ukrainian} https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

Leshchenko N. A. Kompleksnyy protses restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy. Mistobuduvannya ta terytorialne planuvannya. Kyiv, 2021. Vyp. 76. S. 138-149. {in Ukrainian} https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

Leshchenko N.A. Metodolohichni osnovy restavratsiynorekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist: dys. … d. arkh. Kyiv, 2020. 447 s. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-11

Номер

Розділ

Статті