ІНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.343-355

Ключові слова:

інфраструктура геопросторових даних, НІГД, містобудівний кадастр, геопросторові дані, просторове планування, територіальні громади

Анотація

Актуальність проблематики щодо формування геоінформаціних ресурсів та їх використання для сталого розвитку країни і територіальних громад пов’язана із реалізацією завдань, визначених у нормативно-правових актах України щодо розвитку національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад та створення системи містобудівного кадастру.

В статті на основі аналізу досвіду створення НІГД в розвинених країнах обґрунтовано доцільність законодавчого визначення в організаційній структурі НІГД України ієрархію рівнів у відповідності до адміністративно- територіального устрою країни. Це дозволить чіткіше визначити повноваження та відповідальність центральних органів влади і органів місцевого самоврядування за створення наборів базових і тематичних геопросторових даних за принципами генералізації, інтеграції та скоординованого їх моніторингу на основі єдиної методології, загальних технічних регламентів та узгодженої технічної політики.

В умовах децентралізації базовий рівень НІГД України доцільно розвивати на основі систем містобудівного кадастру територіальних громад, геоінформаційні ресурси яких містять інтегровані відомості про сучасний стан та перспективи розвитку території.

Обґрунтовано першочерговість для розбудови НІГД та розроблення сучасної містобудівної документації вирішення завдань зі створення інформаційних ресурсів цифрової топографічної на територію країни і територіальних громад для забезпечення координатно-просторової узгодженості усіх наборів геопросторових даних на усіх рівнях НІГД. 

Біографії авторів

Анатолій Лященко, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор 

Андрій Черін, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

к.т.н. 

Посилання

Zakon Ukrainy Pro natsionalnu infrastrukturu heoprostorovykh danykh: pryiniatyi 13 kvit. 2020 roku № 554-IX [Law of Ukraine About National Geospatial Data Infrastructure from April 13 2020, № 554-IX] (2020). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine {in Ukrainian}.

Zakon Ukrainy Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti: pryiniatyi 13 liut. 2011 roku № 3038-VI [Law of Ukraine on Regulation of Urban Development from 13 February 2011].(2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine {in Ukrainian}.

Pro zatverdzhennia Poriadku funktsionuvannia natsionalnoi infrastruktury heoprostorovykh danykh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.05.2021 r. # 532 [About the statement of the order of functioning of the national geospatial data infrastructure: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 26.05.2021 № 532]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2021-п#Text {in Ukrainian}.

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia, onovlennia, vnesennia zmin ta zatverdzhennia mistobudivnoi dokumentatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.09.2021 r. # 926 [About the statement of the Procedure for development, updating, amendments and approval of urban planning documentation: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 01.09. 2021 № 926]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2021-п#Text {in Ukrainian}.

Karpinskyi, Yu., Lyashchenko, A., Makarenko, D., Cherin, A. (2021) Natsionalna infrastruktura heoprostorovykh danykh Ukrainy u svitovomu vymiri: stan ta nahalni zavdannia rozvytku i staloho funktsionuvannia [National geospatial data infrastructure of Ukraine in the world dimension: state and urgent tasks of development and sustainable functioning]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva – Modern achievements of geodetic science and production, І (41),104 – 112. DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-1-41-104-112. {in Ukrainian}.

Lyashchenko, A.A., Kravchenko, Yu. V., & Horkovchuk, D. V. (2014). Infrastrukturnyi pidkhid do stvorennia suchasnoi systemy mistobudivnoho kadastru {infrastructural approach to the creation of a modern system of urban cadastre]. Visnyk heodezii ta kartohrafii – Journal of Geodesy and Cartography, 6, 25 – 32. {in Ukrainian}.

Lyashchenko, A.A., & Cherin, A.H. (2019). Infrastrukturnyi pidkhid do stvorennia suchasnoi systemy mistobudivnoho kadastru [Architecture, functional model and means of realization of geoportals of urban cadastre]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Urban planning and spatial planning, 71, 246-260. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.246-260. {in Ukrainian}.

Campagna M. (2006). GIS for sustainable development / edited by M. Campagna. – Taylor & Francis Group, LLC, 535 p. {in English}.

Hennig, S., Belgui, M. (2012). User-centric SDI: Addressing Users Requirements in Third-Generation SDI. The Example of Nature-SDIplus. Geoforum Perspekt. 10. {in English}.

Hwang S. (2014). Conceptual framework for using GIS in building community capital towards sustainability. In: Geographic Information Systems (GIS): Techniques, Applications and Technologies. Editor: D. Nielson. – Nova Science Publishers, Inc, pp.37 – 66. {in English}.

Mansberger, R. (2003). Geoinformation in support of decentralization and community empowerment. UN. ECA Committee on Development Information Meeting (3rd: 2003, May. 10-17: Addis Ababa, Ethiopia). Addis Ababa: https://hdl.handle.net/10855/5106. {in English}.

Salvemini, M, Vico, F., Iannucci, C. (2011). Plan4all Project Interoperability for Spatial Planning / Mauro Salvemini, Franco Vico, Corrado Iannucci (Editors) – Plan4all Consortium. – 210 рр. {in English}.

Rajabifard, A., Binns, A., Masser, I., Williamson, I. (2006). The role of sub-national government and the private sector in future spatial data infrastructures. Int. J. Geogr. Inf. Sci. 20, 727–741. {in English}.

Rajabifard, A., Feeney, M.E, and Williamson I. (2002). Future Directions for the Development of Spatial Data Infrastructure, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 4(1), 11-22, The Netherlands. {in English}.

UN Committee of Expert on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). (2018). Integrated Geospatial Information Framework (IGIF). A Strategic Guide to Develop and Strengthen National Geospatial Information Management. Part 1: Overarching Strategic Framework. UN-GGIM, 25 p., http://ggim.un.org/IGIF/part1.cshtml. {in English}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Номер

Розділ

Статті