ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ТЯЖІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ

Автор(и)

  • Микола Дьомін Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3144-761X
  • Костянтин Вяткін Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3002-5669

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.192-199

Ключові слова:

містобудівна система, процеси розселення, привабливість територій

Анотація

Процес забезпечення розвитку територій є багатофункціональним та має системний характер. Поняття розвитку визначає такі трансформації системи, які пов'язані зі зміною її кількісних та якісних характеристик шляхом реалізації структурних перетворень. Традиційно склалося, що розвиток систем розселення населення є багатофакторною системою, яка піддається впливу ряду зовнішніх та внутрішніх факторів. Ускладнення функціонування містобудівних систем проходить, в першу чергу, під впливом зростання кількості населення через розширення економічного потенціалу території. Аналізуючи поліфункціональність містобудівних систем, доцільно запропонувати модель просторово-організаційних елементів, які у взаємодії та синергетичному розвиткові забезпечують ефективне функціонування території. Модель містобудівної системи доцільно розглядати з точки зору аналізу наступних блоків елементів: економічних, соціальних, екологічних та просторових. Дана модель представляє елементи містобудівної системи. Аналізуючи системи розселення населення та просторово-територіального планування доцільно зазначити, що забезпечення потреб населення та процесів соціально-економічного розвитку територій визначається шляхом окреслення зон впливів окремих центрів, що виконують ряд економічних, соціальних, екологічних та просторових функцій. Межі впливу таких центрів визначаються сукупністю соціально-економічних зв’язків та залежать від масштабності центру впливу його економічного розвитку та ступеня урбанізації. Відповідно до проведеного аналізу у статті визначено тенденції розвитку регіонів України. Проводиться аналіз та формується комплекс пріоритетів розвитку базових центрів тяжіння для кожного регіону, відповідно до якого розроблено картографічну проекцію процесів переміщення населення до базових центрів тяжіння у межах території України. 

Біографії авторів

Микола Дьомін, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.арх., професор 

Костянтин Вяткін, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

к.т.н, доцент 

Посилання

D`omin, M.M. Mistobudivni informacijni sy`stemy`. Mistobudivny`j kadastr. Pervy`nni elementy` mistobudivny`x ob'yektiv [Tekst] / M.M. D`omin, O.I. Sy`ngayivs`ka ; Ky`yivs`k. nacz. un-t budivny`cztva ta arxitektury`. – Ky`yiv : Feniks, 2015. – 216 s {in Ukrainian}

Gabrel`, M.M. Prostorova organizaciya mistobudivny`x sy`stem : monografiya / M.M. Gabrel`. - K. : Vy`dav. dim A.S.S., 2004. - 400 s. {in Ukrainian}

Babayev V.M. Mistobudivna polity`ka i tery`torial`ny`j rozvy`tok Xarkova / V.M. Babayev // Kommunal`noe xozyajstvo gorodov. – 2008. – Vыp. 82. – S. 3–9. {in Ukrainian}

Gukalova I.V. Yakist` zhy`ttya naselennya Ukrayiny`: suspil`nogeografichna konceptualizaciya : Monografiya / I.V. Gukalova. – K., 2009. – 347 s. {in Ukrainian}

Demin N.M. Management of the development of urban planning systems. - K .: Budivelnik, 1991 .- 184 p. {in Russian}

Dyomin M.M., Singaivska O.I. Urban planning information systems: Urban cadastre (Primary elements of the structure of urban planning and spatial planning). - Kyiv: Phoenix, 2015. - 216 p {in Ukrainian}

Ositnyanko Andrey Petrovich. Optimization of territorial development management of the city: Dis ... Dr. Tech. Sciences: 05.23.20 / Kyiv National University of Construction and Architecture. - К., 2002. - 373арк. - Bibliogr .: ark. 353-366 {in Ukrainian}

Mamedov A.M., Ositnyanko A.P., Savchuk A.A. Determination of the value of the territory depending on the system of spatial interactions of urban land users. // Urban planning and spatial planning, vol. 4. - К .: КНУБА, 1999. - С. 75-97. {in Ukrainian}

Rybak O. Regulation of the development of the urban complex: economic and legal aspect / O. Rybak // Zh-l Ekonomika № 1 (115) January-February 2012 - P. 88-92 {in Ukrainian}

Oficijny`j sajt derzhavnogo komitetu staty`sty`ky` Ukrayiny`. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Номер

Розділ

Статті