ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І-ІV РІВНІВ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Дарія Васильченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3824-6500

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.65-80

Ключові слова:

заклад позашкільної освіти, група приміщень, функціональний зв’язок, рівень містобудівної організації, склад приміщень

Анотація

Розглядаються сучасні варіанти функціонування закладів позашкільної освіти у різних містобудівних умовах України. Проведено аналіз функціональних груп приміщень закладів позашкільної освіти, які є необхідними або бажаними, розроблено схеми функціональних зв’язків між групами приміщень із позицій можливості доступу персоналу та відвідувачів закладу. 

Посилання

Hod, Y. (2017), Future Learning Spaces in Schools: Concepts and Designs from the Learning Sciences. Journal of Formative Design in Learning, No 1. pp. 99–109. doi:10.1007/s41686-017-0008-y. {in English}.

Badavi, А.А. (2017), Arkhitekturnaya tipologiya detskikh dosugovoobrazovatel'nykh tsentrov. Inzhenernyy vestnik Dona. [Architectural typology of children's leisure and educational centers engineering. Engineering bulletin of Don]. No. 4 (47). URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4636. {in Russian}.

Gomon, О.О. (2014), Funktsionalʹno-planuvalʹni rishennya navchalʹnovykhovnoho kompleksu "dytyachyy sadok – pochatkova shkola". Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya [Functional and planning decisions of the educational complex "kindergarten - primary school". Modern problems of architecture and urban planning]. No. 36. pp. 396-402. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2014_36_55 {in Ukrainian}.

Bykovska, O.V. (2008). Theoretical and methodological foundations of out-of-school education in Ukraine. (Synopsis of Doctoral dissertation, M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv, UA). {in Ukrainian}.

Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). DBN Zaklady osvity. Budynky i sporudy. Kyiv: Ukrarkhbudinform. [Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). SBR Educational institutions. Buildings and structures. Kyiv: Ukrarkhbudinform] {in Ukrainian}.

Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». VR Ukrayiny. (№ 1841-14 vid 22.05.2021/2021) Pro pozashkilʹnu osvitu: Zakon Ukrayiny. Kyiv: Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». VR Ukrayiny. [Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». VR Ukrayiny. (№ 1841-14 vid 22.05.2021/2021) On extracurricular education: Law of Ukraine. Kyiv: Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». VR Ukrayiny] {in Ukrainian}.

Kyzymenko, V.O. (2015), Istoriya bahatoprofilʹnykh pozashkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv Kirovohradsʹkoyi oblasti. [History of multidisciplinary out-ofschool educational institutions of Kirovohrad region] Kirovohrad, 233 p. {in Ukrainian}.

Kniga, Ye.N., Sitnikova, I.O. (2014), Faktory, vliyayushchiye na arkhitekturu uchrezhdeniy dopolnitel'nogo obrazovaniya. Arkhitektura I stroitel'nyye nauki.[ Factors influencing the architecture of additional education institutions. Architecture and building sciences]. No. 1, 2. pp. 17-19 {in Russian}.

Kovalska, G.L. (2016). Urban planning bases of development of the network of preschool and general educational institutions. (Doctoral dissertation, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA) {in Ukrainian}.

Kovalska, G.L. (2002). Principles and methods of optimization of functional and planning development of higher educational institutions in the existing urban development. (PhD dissertation, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA) {in Ukrainian}.

Kovalska, G.L. (2015), Reorhanizatsiya merezhi navchalʹnykh zakladiv u kvartalakh istorychnoyi zabudovy. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. [Reorganization of the network of educational institutions in the quarters of historic buildings. Modern problems of architecture and urban planning.] No. 41. pp. 95-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_41_18 {in Ukrainian}.

Kuznetsova, A.A. (2014), Sovremennyye arkhitekturno-planirovochnyye sposoby modelirovaniya zdaniy doshkol'nykh organizatsiy. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra. [Modern architectural and planning methods of modeling buildings of preschool organizations. Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. No. 2-1. pp. 221-225. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-arhitekturno-planirovochnye-sposobymodelirovaniya-zdaniy-doshkolnyh-organizatsiy {in Russian}.

Kuzmina (Volodina), S.D., Glagoleva, D.A. (2019). Sovremennaya shkola. Obosnovaniye ispol'zovaniya podzemnykh pomeshcheniy. Inzhenernyy vestnik Dona. [Modern school. Justification of the use of underground premises. Engineering Bulletin of Don.] No. 1 (52), p. 168. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-shkolaobosnovanie-ispolzovaniya-podzemnyh-pomescheniy {in Russian}.

Merilova, I.O. (2018). Functional and planning organization of the network of out-of-school educational institutions (on the example of Dnipropetrovsk region). (PhD dissertation, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA) {in Ukrainian}.

Nakaz MON Ukrayiny N 128 (N 229/6517) vid 20.02.2002 «Pro zatverdzhennya Normatyviv napovnyuvanosti hrup doshkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv (yasel-sadkiv) kompensuyuchoho typu, klasiv spetsialʹnykh zahalʹnoosvitnikh shkil (shkil-internativ), hrup podovzhenoho dnya i vykhovnykh hrup zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv usikh typiv ta Poryadku podilu klasiv na hrupy pry vyvchenni okremykh predmetiv u zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladakh». [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine N 128 (N 229/6517) of 20.02.2002 "On approval of Standards of occupancy of groups of preschool educational institutions (nurseries) of compensatory type, classes of special secondary schools (boarding schools), extended day groups and educational groups secondary schools of all types and the Procedure for dividing classes into groups in the study of individual subjects in secondary schools]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text {in Ukrainian}.

Polishchuk, A.A. (2010). Principles of formation of the functional-spatial structure of cultural and leisure institutions of the club type (on the example of the Palaces of Culture of the 20s - 70s of the XX century, Donetsk). (PhD dissertation, Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture, Kharkiv, UA) {in Ukrainian}.

Ministerstvo kulʹtury Ukrayiny (Nakaz vid 09.08.2018 № 686 "Pro zatverdzhennya polozhennya pro mystetsʹku shkolu"). [Ministry of Culture of Ukraine (Order from 09.08.2018 № 686 "On approval of the regulation on the art school")] {in Ukrainian}.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №433 vid 6 travnya 2001 r. «Pro zatverdzhennya pereliku typiv pozashkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv i Polozhennya pro pozashkilʹnyy navchalʹnyy zaklad». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №433 of May 6, 2001 "On approval of the list of types of out-of-school educational institutions and Regulations on out-of-school educational institution"]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF#Text {in Ukrainian}.

Solobay, P.A. (2001). Structural - functional and compositional modeling of educational complexes (on the example of the university). (PhD dissertation, Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture, Kharkiv, UA) {in Ukrainian}.

Fomina, V.F. (2007), Arkhitekturno-konstruktivnoye proyektirovaniye obshchestvennykh zdaniy: Uchebnoye posobiye. [Architectural and structural design of public buildings: Tutorial.] Ulyanovsk State Technical University. Ulyanovsk. 97 p. {in Russian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Номер

Розділ

Статті