ФОРМОУТВОРЕННЯ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ МІСТ – ВІД АНТИЧНОСТІ ДО МОДЕРНІЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.77.345-368

Ключові слова:

громадський простір, формоутворення громадських просторів, історія містобудування

Анотація

Розглянуто процеси історичного розвитку міст та формоутворення громадських просторів. Встановлено, що відкриті публічні простори завжди були основою формоутворення міст. В античні часи (Греція) мережа відкритого-закритого простору трактувалась як єдиний громадський простір міста і була ознакою його демократії. З посиленням імперської влади (Рим) структура громадських просторів стає детермінованою, з визначеним напрямом руху. В епоху Середньовіччя відбувається сакралізація простору, що змінюється його формалізацією в епоху Ренесансу; в подальшому посилюється естетизація просторів, з’являються їх нові типи. Епоха модернізму змінила просторову парадигму традиційного міста, що привело до втрати історично складених типів громадських просторів. Разом з тим сучасна епоха характеризується поступовим зближенням зовнішнього та внутрішнього простору та їх демократизацією. 

Біографія автора

Олена Олійник, Національний авіаційний університет

к. арх., доцент 

Посилання

Gabrichevskiy A.G. Teoriya i istoriya arhitektury. Izbrannyie sochineniya. Pod red. A.A. Puchkova. Kiev: Samvatas, 1993. 256 s. {in Russian}

Glazychev V. L. Urbanistika. Chast 1. Moskva: Evropa, 2008. 220 s. {in Russian}

Gutnov A. E. Evolyutsiya gradostroitelstva. Moskva: Stroyizdat, 1984. 256 s. {in Russian}

Krier, R. Urban Space. New York: Rizzoli, 1993. 456 р. {in English}

Istoriia ukrainskoi arkhitektury / Asieiev Yu.S., Vecherskyi V.V., Hodovaniuk O.M. ta in., za red. V.I.Tymofiienka. Kyiv: Tekhnika, 2003. 472 s. {in Ukrainian}

Bevz M. Istorychne misto yak obiekt zberezhennia i reheneratsii. Problemy teorii i istorii arkhitektury Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats. Odesa: Astroprynt, 2007. Vyp. 7. S. 105-119. {în Ukrainian}

Bunin A.V., Savarenskaya T.F. Istoriya gradostroitelnogo iskusstva: v 2–h t. Gradostroitelstvo rabovladelcheskogo stroya i feodalizma. T.1. 2–e izd. Moskva: Stroyizdat, 1979. 496 s. {in Russian}

Venturi R., Brown D.S. Architecture as Signs and Systems: for a Mannerist Time.Massachusetts: Harvard University Press, 2004. 264 p. {in English}

Kravtsov S. Pryntsypy reguliarnoho mistobuduvannia Zakhidnoho rehionu Ukrainy KhIVXVII st. Visnyk instytutu Ukrzakhidproektrestavratsiia . Lviv, 2007. Ch. 17. S. 112-184. {in Ukrainian}

Linda S.M. Istoryzm u rozvytku arkhitektury: avtoref. dys. … d. arkh. Lviv, 2013. 34 s. {in Ukrainian}

Mogitich I.R. Arhitektura Galitskoy i Volyinskoy zemel XII- XIV vv. v svete novyih otkryitiy. Arhitekturnoe nasledstvo: traditsii i tvorcheskie metodyi v zodchestve narodov SSSR. Otv.red. O.H. Halpahchyan. Vip. 37. Moskva, 1990. S. 212-213{in Russian}

Cherkes B.S. Natsionalna identychnist v arkhitekturi mista. Lviv, 2008. 268 s. {in Ukrainian}

Alexander C. The nature of order, Books 1–4. Berkeley, CA: Center for Environmental Structure. 2003–04. {in English}

Carmona M. The place-shaping continuum: A theory of Urban design process. Journal of Urban Design. 19(1): 2–36. 2014{in English}

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S. Public places – urban spaces. The dimensions of urban design. Oxford: Architectural Press, 2008. 312 p. {in English}

Linch K. Sovershennaya forma v gradostroitelstve. Moskva: Stroyizdat, 1986. 264 s. {in Russian}

Tranchik R. Finding Lost Spaces. Theories of Urban design. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1986. ISBN 0-442-28399-7. {in English}

Osychenko H.O. Kontseptsiia paradyhmy estetyky mistobuduvannia. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. Kyiv: KNUBA, 2014. Vyp. 51. S. 413-422. {in Ukrainian}

Idak Yu.V. Osnovy teorii morfolohii mista: dys. … d. arkh. Kyiv, 2020. 473 s. {in Ukrainian}

Downey G. Aristotle as an expert on urban problems. Ecistics, 253. 1976. P. 316-321 {in English}

Blazhennyiy Avgustin. O Grade Bozhiem. Moskva: Izdatelstvo Spaso-Preobrazhenskogo Valaamskogo monastyirya, 1994, v 4-h t. {in Russian}

Oleynik E.P. Ierusalim v arhitekture i gradostroitelstve Ukrainy. Teoriia ta istoriia arkhitektury i mistobuduvannia: Zb.nauk. prats Derzh. nauk.-dosl. in-tu teorii ta ist. arkh-ry i mistobuduv. Kyiv: NDITIAM, Arkhitektura i prestyzh , 1998. Vyp. druhyi. S. 83-93. {in Russian}

Ryzhkova D.S. Homo Urbanus yak nova identychnist: dys. … kand. filos..nauk. Kharkov: KhNU im.. V. N. Karazina, 2018. 184 s. {in Ukrainian}

Fesenko H. Morfolohiia serednovichnykh miskykh landshaftiv: kulturfilosofski interpretatsii. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii. 2018, Vyp. 17. S.95-102.{in Ukrainian}

Oliinyk O.P. Formoutvorennia prostorovoi struktury malykh mist Ukrainy pid vplyvom natsionalno-relihiinykh chynnykiv. Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Problemy malykh mist Ukrainy: zb. nauk. prats. Kyiv: KNUBA, Dipromisto, 2008. Vyp. 15. S.150-155. {in Ukrainian}

Askarov Sh.D. Region – prostranstvo – gorod. M.: Stroyizdat, 1988. 200 s. {in Russian}

Macindoe N. Mediterranian Hilltowns: Cultures in intersection. Ecistics. 1976. Vol.42. No.253. P. 349-353.{in English}

Men A. Syn Chelovecheskiy. Istoriya religii. Moskva, 1992.T.7. {in Russian}

Alferova G.V. Russkie goroda XVI-XVII vekov. Moskva, 1989. 216 s. {in Russian}

Oliinyk O.P. Mistobudivnyi rozvytok zakhidnykh zemel Ukrainy: mizh Skhodom ta Zakhodom. Arkhitekturna spadshchyna Ukrainy: Malovyvcheni problemy istorii arkhitektury ta mistobuduvannia: zbirnyk nauk. prats. T.1. Kyiv: Minbudarkhitektury, NDITIAM, 1994. S. 57-74. {in Ukrainian}

Bondarenko I.A. Hudozhestvennaya priroda drevnerusskogo ansamblya. Arhitektura SSSR. # 8. 1983. S. 53-60. {in Russian}

Gurevich A.Ya. Srednevekovyiy mir: Kultura bezmolstvuyuschego bolshinstva. Moskva: Iskusstvo, 1990. 396 s. {in Russian}

Oliynyk O. Struktura planu nowozytnego Lucka jako rezultat wspolistnienia gmin religijno-narodowych. Kwartalnik arhitektury i urbanistyki. T. XLI. Z. 2: Теоria i historia. Warszawa: wyd. Naukowe PWN, 1996. S. 107 – 118. {in Polish}

Goldberger P. Why architecture matters. Yale University Press, 2009. 304 p. {in English}

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті