DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.403-410

РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Oleg Yakymenko

Анотація


Досліджуються дефекти гідроізоляції будівель і споруд. Розглянуто функції антифільтраційного захисту, призначення антикорозійного захисту. Проаналізовано найуразливіші місця пошкодження гідроізоляції наземних будівель. Проведено аналіз ремонту та відновлення гідроізоляції будівель і споруд. В результаті порівняння методів ремонту та відновлення гідроізоляції зроблено висновок.


Ключові слова


антикорозійний захист; місця пошкодження; ремонт і відновлення; гідроізоляційні покриття; зарядна компенсація; гідрофобізація; електротермічний спосіб; ін’єкційна установка

Повний текст:

PDF

Посилання


Barashykov A.YA. Otsinyuvannya tekhnichnoho stanu budivelnykh ta inzhenernykh sporud / A.YA. Barashykov, O.M. Malyshev. – Kyyiv : Osnova, 2008. – 320 s.{in Ukrainian}.

Klimenko V.Z. Vyprobuvannya ta obstezhennya budivelnykh konstruktsiy i sporud : pidruchnyk / V.Z. Klimenko, I.D. Byelov. – Kyyiv : Osnova, 2005. –

s.{in Ukrainian}.

Naumkina YU.V. Ekspluatatsiya zdaniy i kontrol za ikh tekhnicheskim sostoyaniyem : ucheb. posobiye / YU.V. Naumkina, L.R. Yepifantseva – Tyumen : RIO GOU VPO TyumGASU, 2010. – 82 s.{in Russian}.

Yakymenko O.V. Tekhnichna ekspluatatsiya budivel ta sporud : navch. posibnyk / O. V. Yakymenko, K. O. Kiktova ; Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va

im. O. M. Beketova. – Kharkiv : KHNUMH im. O. M. Beketova, 2019. – 247 s. {in Ukrainian}.

DBN V.1.2-14-2009. Zahalni pryntsypy zabezpechennya nadiynosti ta konstruktyvnoyi bezpeky budivel, sporud, budivelnykh konstruktsiy ta osnov: chynnyy z 1 sichnya 2010 roku. – Kyyiv: Derzhkommistobuduvannya Ukrayiny, 2009. – 39 s. {in Ukrainian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.