ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.388-402

Ключові слова:

рекреаційні ресурси регіону, рекреаційна система, тип регіональної рекреаційної системи

Анотація

Наводиться короткий аналіз рекреаційних ресурсів та визначається тип рекреаційної системи регіону на прикладі Хмельницької області.

Біографії авторів

Vasyl Shulyk, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

д.арх., професор

Nataliia Mashovets, Хмельницький національний університету

К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

Посилання

Stratehiia rozvytku Khmelnytskoi oblasti na 2021-2027 roky. URL: https:// www. adm -km.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/proekt-stratehii-khmelnytskoi - oblasti-2027-1.pdf (data zvernennia: 04.08.20). {in Ukrainian}

Beidyk O. O. Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia: monohrafiia / O. O. Beidyk. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2001. – 395 s, s. 158. {in Ukrainian}.

Lavrik G.I. Metodologicheskie problemyi issledovaniya arhitekturnyih sistem: dis. na soiskanie uch.stepeni d-ra arhitekturyi: 18.00.01 - K., 1979. - 251 s. {in Russian}

Shulyk V.V. Metodolohichni osnovy formuvannia rekreatsiinykh system v Ukraini: dys. na zdobuttia nauk.stupenia d-ra arkhitektury:18.00.01 - Poltava, 2008. – 361 s. {in Ukrainian}

Shulyk V.V. Pro vyznachennia typu rekreatsiinoi systemy v umovakh Poltavskoi oblasti / V. V. Shulyk // Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti (pid zah.redaktsiieiu N.Ie.Trehub). -Kharkiv: KhKhPI, 2000. -№4-5. –s.162-163. {in Ukrainian}

Dolynska O.O. Transportna komunikatyvnist yak faktor rozvytku turyzmu Khmelnytskoi oblasti / Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu 2017, № 3, Tom 1, s.169-173. Rezhym dostupu: http:// journals. khnu. km.ua/ vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_3_1/jrn/pdf/32.pdf (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Zablotovska N. V. Suchasni osoblyvosti formuvannia ta rozvytku Khmelnytskoi mizhraionnoi systemy rozselennia / N. V. Zablotovska, I. V. Levitska // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Heohrafiia. - 2013. - Vyp. 672-673. - S. 92-94. - Rezhym dostupu: http:// nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvchnu_2013_672-673_23 (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Obhovoryly stan ta perspektyvy rozvytku promyslovoho vyrobnytstva v oblasti. URL: https://km-oblrada.gov.ua/obgovorili-stan-ta-perspektivi-rozvi/ (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Kovtunyk I. I. Klimatychni kurorty Khmelnytskoi oblasti / AHROSVIT № 22, 2018, s.42-46. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/22_2018/8.pdf (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Lisy Khmelnychchyny. Naukovo–populiarne vydannia. Tymoshchuk O. O., Zvedeniuk M. A., Klymchuk V. V. — Khmelnytskyi: TzOV «Polihrafist», 2017. — 264 s. {in Ukrainian}

Ekolohichnyi stan vodnykh resursiv ta orendu vodnykh obiektiv oblasti rozghlianula kolehiia ODA. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?p=62388 (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Zatverdzheno rehionalnu skhemu formuvannia ekolohichnoi merezhi Khmelnytskoi oblasti. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?P=8524 (data zvernennia: 30.07.2020). {in Ukrainian}

Turystychna ta sanatorno-kurortna haluz oblasti. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1562 (data zvernennia: 11.08.20). {in Ukrainian}

Khmelnychchyna turystychna: istoryko-kulturni, pryrodnoheohrafichni ta ekonomichni aspekty rozvytku: kolektyvna monohrafiia [kol. avtoriv; za red.: S.A. Kopylov (hol. red.), S.E. Bazhenova (nauk. red.)]. – Kamianets-Podilskyi: Kam.-Pod. nats. un. im. Ivana Ohiienka, 2015. – 192 s. {inUkrainian}.

Rodichkin I.D. Metodologiya gradostroitelnogo proektirovaniya rekreatsionnyih sistem v usloviyah Ukrainskoy SSR: avtoref. dis. na soiskanie uch.stepeni d-ra arhitekturyi: 18.00.04/ LISI. - L., 1980. - 55 s. {in Russian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Shulyk, V., & Mashovets, N. (2020). ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Містобудування та територіальне планування, (75), 388–402. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.388-402

Номер

Розділ

Статті