МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ТЕПЛОТИ Й ВОЛОГИ У РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛАХ В УМОВАХ ІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.379-387

Ключові слова:

моделювання, нестаціонарність, тепломасообмін, волога, рослинні матеріали, імпульсний вплив, електромагнітні поля, міліметровий діапазон хвиль, нефур’є-аналіз

Анотація

На основі теорії взаємопов’язаного тепло- й масопереносу при фазових перетвореннях, розробленої О.В. Ликовим (разом зі своїми учнями) за допомогою методів термодинаміки незворотніх процесів, була запропонована система диференціальних рівнянь у частинних похідних (для одновимірного випадку), котра у своєму складі має гіперболічне рівняння масопереносу, яке враховує скінченне значення швидкості переносу маси. При цьому перенесення теплоти у даній роботі описується рівнянням, яке адекватно моделює названий процес у межах квазістаціонарних полів температур. Такий підхід є справедливим для моделювання процесів тепломасопереносу у рослинних матеріалах при комбінованому підведенні енергії в умовах дії постійного та імпульсного електромагнітних полів міліметрового діапазону (т.з. крайньо високочастотного діапазону (КВЧ-діапазону) з несучою частотою  ГГц) при їх обробці короткими хвильовими імпульсами. Нестаціонарні поля вологовмісту (переносу маси), збуджувані відеоімпульсами у цих середовищах (тілах) і матеріалах, представлені аналітично завдяки точним періодичним та нестаціонарним розв’язкам рівнянь тепломасообміну, отриманим безпосередньо у часовій області поза рамками фур’є-розкладів за аналогією до відомих результатів А.Б.Шварцбурга.

Біографії авторів

Yuriy Chovnyuk, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к.т.н., доцент

Petro Cherednichenko, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент 

Olga Ostapushchenko, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доцент 

Посилання

Lykov A.V. Teoryia sushky. M.: Эnerhyia, 1968. 472 s. {in Russian}.

Lykov A.V. Teplomassoobmen: Spravochnyk. M.: Enerhyia, 1978. 560 s. {in Russian}.

Shvartsburh A.B. Vydeoympulsi y neperyodycheskye volnы v dyspersyruiushchykh sredakh. Uspekhy fyzycheskykh nauk. 1998. T.168. №2. S. 85-103. {in Russian}.

Chovniuk Yu.V. Nestatsyonarnыe termoupruhye polia v dysperhyruiushchykh, dyssypatyvnыkh deformyruemukh sredakh (telakh) y kompozytsyonnыkh materyalakh pry ykh lazernoi obrabotke korotkymy volnovыmy ympulsamy. Visnyk Cherkaskoho inzhenerno-tekhnolohichnoho instytutu. 2001. №4. S. 58-65. {in Russian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Chovnyuk, Y., Cherednichenko, P., & Ostapushchenko, O. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ТЕПЛОТИ Й ВОЛОГИ У РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛАХ В УМОВАХ ІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ. Містобудування та територіальне планування, (75), 379–387. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.379-387

Номер

Розділ

Статті