DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.379-387

МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ТЕПЛОТИ Й ВОЛОГИ У РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛАХ В УМОВАХ ІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Yuriy Chovnyuk, Petro Cherednichenko, Olga Ostapushchenko

Анотація


На основі теорії взаємопов’язаного тепло- й масопереносу при фазових перетвореннях, розробленої О.В. Ликовим (разом зі своїми учнями) за допомогою методів термодинаміки незворотніх процесів, була запропонована система диференціальних рівнянь у частинних похідних (для одновимірного випадку), котра у своєму складі має гіперболічне рівняння масопереносу, яке враховує скінченне значення швидкості переносу маси. При цьому перенесення теплоти у даній роботі описується рівнянням, яке адекватно моделює названий процес у межах квазістаціонарних полів температур. Такий підхід є справедливим для моделювання процесів тепломасопереносу у рослинних матеріалах при комбінованому підведенні енергії в умовах дії постійного та імпульсного електромагнітних полів міліметрового діапазону (т.з. крайньо високочастотного діапазону (КВЧ-діапазону) з несучою частотою  ГГц) при їх обробці короткими хвильовими імпульсами. Нестаціонарні поля вологовмісту (переносу маси), збуджувані відеоімпульсами у цих середовищах (тілах) і матеріалах, представлені аналітично завдяки точним періодичним та нестаціонарним розв’язкам рівнянь тепломасообміну, отриманим безпосередньо у часовій області поза рамками фур’є-розкладів за аналогією до відомих результатів А.Б.Шварцбурга.


Ключові слова


моделювання; нестаціонарність; тепломасообмін; волога; рослинні матеріали; імпульсний вплив; електромагнітні поля; міліметровий діапазон хвиль; нефур’є-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Lykov A.V. Teoryia sushky. M.: Эnerhyia, 1968. 472 s. {in Russian}.

Lykov A.V. Teplomassoobmen: Spravochnyk. M.: Enerhyia, 1978. 560 s. {in Russian}.

Shvartsburh A.B. Vydeoympulsi y neperyodycheskye volnы v dyspersyruiushchykh sredakh. Uspekhy fyzycheskykh nauk. 1998. T.168. №2. S. 85-103. {in Russian}.

Chovniuk Yu.V. Nestatsyonarnыe termoupruhye polia v dysperhyruiushchykh, dyssypatyvnыkh deformyruemukh sredakh (telakh) y kompozytsyonnыkh materyalakh pry ykh lazernoi obrabotke korotkymy volnovыmy ympulsamy. Visnyk Cherkaskoho inzhenerno-tekhnolohichnoho instytutu. 2001. №4. S. 58-65. {in Russian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.