МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ЕКОНОМІКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО СУПРОВІДУ ПРОЕКТІВ БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.409-433

Ключові слова:

біосферосумісне (зелене) будівництво, практика містобудування, урбанізовані території міст, моделі зеленого будівництва

Анотація

Наразі, екологічні проблеми стоять в одному розрізі з економічними та мають загальний характер, розв'зання яких вимагає пошук нових інструментів їх вирішення. Одним і з таких є поняття «біосферосумісне будівництво», яке є досить актуальним в країнах Європи та знаходить застосування і в українських реаліях. Біосферосумісне будівництво - цe прaктикa будiвництвa i eкcплуaтaцiї будiвeль, мeтою якої є знижeння рiвня cпоживaння eнeргeтичних i мaтeрiaльних рecурciв впродовж вcього життєвого циклу будiвлi: вiд вибору дiлянки до проeктувaння, будiвництвa, eкcплуaтaцiї, рeмонту i руйнувaння. Iншою мeтою зeлeного будiвництвa є збeрeжeння aбо пiдвищeння якоcтi будiвeль i комфорту їх внутрiшнього ceрeдовищa. Ця прaктикa розширює i доповнює клacичнe будiвeльнe проeктувaння поняттями eкономiї, якості, довговiчноcтi i комфорту. Основні завдання біосферосумісного будівництва: 1) зниження сукупного негативного впливу будівельної діяльності на навколишнє середовище та здоров’я людей; 2) скорочення обсягу відходів та зменшення інших екологічних впливів; 3) використання екологічно сертифікованих матеріалів в будівництві та при оздобленні будівель; 4) підвищення енергоефективності будівлі, мінімізація енергоспоживання, використання альтернативних джерел енергії; 5) розробка нових технологій і створення сучасних промислових продуктів; 6) зниження енергоспоживання та, відповідно, навантаження на електромережі; 7) комплексне скорочення витрат на будівництво та утримання будинків.

Біографії авторів

Denys Chernyshev, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., доцент

Maksym Druzhуnin, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н.

Oksana Malуkhina, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.ек.н., доцент

Kostyantyn Predun, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доцент

Sergiy Petrukha, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.ек.н.

Посилання

https://www.breeam.com/

The official website of Life House Building. - Access mode: http://lhb.com.ua/

Ecopan's official website. - Access mode: https://ecopanua.com/

Orlovs'ka Y. Green investments' programs as an element of industry's international mobility (on the example of the construction industry) / Y. Orlovs'ka, O. Kvaktun, V. Chala, M. Vovk // Marketing and Management of Innovations . 2017, No. 3, pp. 366 - 377.

Determination of the duration of construction of objects: DSTU B А.3.1-22: 2013 / Ministry of Regional Development of Ukraine. - View. offic. - Valid from 2014-01-01. - Kyiv, 2014. - 30 p. - (National Standard of Ukraine).

Organizational-technological and economic reliability in construction / V.R. Mlodetsky, R.B. Tian, V.V. Popova, A.A. Martysh. - Dnepropetrovsk: Science and Education, 2013. - 193 p.

Bolshakov V.I. Factors that exert a decisive influence on the efficiency indicators of organizational and technological solutions for affordable housing construction [Electronic resource] / VI Bolshakov, TS Kravchunovskaya, SP Bronevitsky // Bulletin of the Dnieper State Academy of Civil Engineering and Architecture. - 2016. - № 5. - P. 61-70. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_5_10

Bolshakov VI Factors that exert a decisive influence on the efficiency of organizational and technological solutions for affordable housing [Electronic resource] / VI Bolshakov, TS Kravchunovskaya, SP Bronevitsky // Bulletin of the Dnieper State Academy of Civil Engineering and Architecture. - 2016. - № 5. - P. 61- 70. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_5_10

State of implementation of key tasks of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine in 2015 [Electronic resource]. - Access Mode: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Presentation_2015.pdf

On the energy performance of buildings: Law of Ukraine of July 1, 2019 No. 33 [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19

On Amendments to Some Laws of Ukraine on Ensuring Competitive Conditions for Generation of Electricity from Alternative Energy Sources: Law of Ukraine of May 25, 2019 No. 2712-VIII [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2712-viii

On Environmental Impact Assessment: Law of Ukraine of May 23, 2017 No. 29 [Electronic resource]. - Access mode: https: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19

Implemented projects of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: http://saee.gov.ua/en/business/realizedprojects

Powers of the Committees of the Construction Chamber of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: http://budpalata.com.ua/category/povnovagenya-komitets

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-29

Як цитувати

Chernyshev, D., Druzhуnin M., Malуkhina O., Predun, K., & Petrukha, S. (2019). МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ЕКОНОМІКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО СУПРОВІДУ ПРОЕКТІВ БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА. Містобудування та територіальне планування, (71), 409–433. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.409-433

Номер

Розділ

Статті