МОДЕЛЮВАННЯ БАЗ ЗНАНЬ В РЕДАКТОРІ ОНТОЛОГІЙ PROTÉGÉ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.271-282

Ключові слова:

система геоінформаційного моніторингу, онтологія предметної сфери, онтологічний граф, Protégé

Анотація

Найважливішою цінністю в сучасному інформаційному суспільстві є знання. Для їх отримання необхідні нові ефективні технології обробки інформації і перетворення її в потрібні знання. У багатьох випадках нові знання характеризуються неповнотою, неоднозначністю, невизначеністю і часто суперечливістю вихідної інформації, термінології або понять. У таких випадках здійснюється формалізований опис предметної області і формування бази знань для подальшого використання.

Стаття присвячена дослідженням в галузі збирання та подання знань у вигляді онтологій. Розглянуто види онтологій, відомі засоби розробки онтологій. Запропоновано способи побудови онтологій верхнього рівня і предметної області на основі апарату семіотичного моделювання. Онтології будуються у вигляді тезаурусів, що містять терміносистему і категорійно– понятійний апарат предметної області.

Для цілісного уявлення про складну систему або об'єкт, новому, ще не сталому понятті "система геоінформаційного моніторингу", а також для виявлення складу і основних компонентів і відносин між поняттями в сучасних умовах використовують програмні засоби онтологічного моделювання. Авторами розглянуто теоретичні аспекти розробки онтології досліджуваної предметної сфери, проведено структуризацію і формалізацію знань щодо поняття "система геоінформаційного моніторингу" та визначено характеристики елементів онтології та їх значення. Розроблено класифікацію класів, підкласів, виявлено характеристики, які описують поняття "система геоінформаційного моніторингу" та розроблено структуру онтології предметної сфери у вигляді онтологічного графа.

На прикладі розробленої онтології показано, що геоінформаційний моніторинг, як метод пізнання, дозволяє проводити комплексні дослідження на основі яких здійснювати міждисциплінарне перенесення знань.

Біографія автора

Igor Patrakeev, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доцент

Посилання

Lyashenko, A.A., & Patrakeev, I.M. (2015) Ontolohiya ta osoblyvosti komponentiv heoinformatsiynoho monitorynhu za tekhnolohiyeyu baz heoprostorovykh danykh [Ontology and features of geoinformation monitoring components based on geospatial data base technology]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva – Modern achievements of geodesic science and production, 1 (29), 174-177 [in Ukrainian]

Patrakeyev I.M. (2015) Logic-ontological approach to geoinformation monitoring modeling. Zbior raportov naukowych.«Inzynieria i technologia. Wspolczesna nauka. Nowy wyglad» (30.01.2015-31.01.2015) — Warszawa: Wydawca:Sp. z. o. o. «Diamond trading tour», .- Str. 22-28

Tuzovsky, A.F., Chirikov, S.V., Yampolsky, V.Z. (2005). Knowledge management systems (methods and technologies) / under total. ed. V.Z. Yampolsky. - Tomsk: Publishing house NTL.

Development of ontology 101: a guide to creating your first ontology / Natalya F. Noy (Natalya F. Noy) and Debor L. McGuinness, Stanford University, Stanford, California 94305.

Palagin, A.V., & Petrenko, N.G. (2009). Sistemno-ontologicheskiy analiz predmetnoy oblasti [System-ontological analysis of the subject area] // UsiM, № 4. 3–14.

Protege 4.2 beta [Electronic resource]. – Access mode: http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http% 3A%2F% 2Fprotege. stanford.edu % 2F&lang=enru&ui=ru(appeal date: 10/15/2014).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-29

Як цитувати

Patrakeev, I., & Denysiuk, B. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ БАЗ ЗНАНЬ В РЕДАКТОРІ ОНТОЛОГІЙ PROTÉGÉ. Містобудування та територіальне планування, (71), 271–282. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.271-282

Номер

Розділ

Статті