DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.172-179

ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРІЧКОВИХ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Нelena Koptieva

Анотація


Аналізуються фактори вдосконалення містобудівної організації і реновації прирічкових територій міста  в контексті концепції стійкого розвитку. Виявлені принципи та прийоми формування екологічного каркасу прирічкових територій, пошук балансу між природніми та антропогенними елементами у міському просторі.

Ключові слова


ландшафт; прирічкові території; містобудівне середовище; благоустрій; екокоридори; екомережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronina, A.V. (2012) Principy «Jeko-reurbanizacii» v arhitekturnom prostranstve postindustrial’nogo razvitija [The principles of "Eco-Reorganization" in the architectural space of post-industrial development] (PhD Thesis), Nizhnij Novgorod: Nizhegorodskij gosudarstvennyj arhitekturno-stroitelnyj universitet, 26 p. {In Russian}

Gus’kova E.V. (2010) Principy arhitekturnoj revitalizacii prirechnyh prostranstv (Iz opyta Rossii i Francii) [Principles of architectural revitalization of riverine spaces (from the experience of Russia and France)] (PhD Thesis), Nizhnij Novgorod: Nizhegorodskij gosudarstvennyj arhitekturno-stroitelnyj universitet, 25 p. {In Russian}

Didy`k V.V. (2012) Estety`ka ta kompozy`ciya landshaftu. Proektuvannya landshaftny`x ob’yektiv: kompozy`ciya ta estety`chni zasady`[Aesthetics and composition of the landscape. Landscape design: composition and aesthetic principles] : navch. Posibny`k. L`viv : Vy`davny`cztvo L`vivs`koyi politexniky`, 244 p. {In Ukrainian}

Ekologichna merezha (2013) // Slovny`k – dovidny`k z ekologiyi [Dictionary - a guide to ecology]: navch.-metod. posib. / uklad. O.G. Lanovenko, O.O. Ostapishy`na. Xerson : PP Vy`shemy`rs`ky`j V.S., p. 76. {In Ukrainian}

Matashova M.A. (2010) Jekologo-gradostroitel’naja optimizacija prirechnyh territorij krupnogo goroda (na primere g. Habarovska) [Ecological and urban planning optimization of riverine territories of a large city (on the example of Khabarovsk)] (PhD Thesis), Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj arhitekturno-stroitelnyj universitet, 23 p. {In Russian}

Panchenko T.F. (2015) Landshaftno-rekreacijne planuvannya pry`rodno-zapovidny`x tery`torij [Landscape and recreational planning of nature reserves] : monografiya. Ky`yiv: Logos, 176 p. {In Ukrainian}

Posacz`ky`j B.S. (2001) Osnovy` urbanisty`ky` [Fundamentals of urban planning. Urban planning and development] : navch. posibny`k u 2 ch. – Ch. 2. Rozplanuvannya ta zabudova mist. L`viv : Vy`davny`cztvo Nacional`nogo universy`tetk «L`vivs`ka politexnika», 244 p. {In Ukrainian}


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.