DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.120-133

РОБІТНИЧІ СЕЛИЩА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ: ІСТОРИЧНІЙ ДОСВІД МІСТОБУДІВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Iryna Dreval

Анотація


Розглядаються особливості містобудівної організації робітничих селищ залізничників (РСЗ), які формувалися на  базі залізничних станцій в період кін. ХІХ – поч. ХХ сторіч на території України та історія перетворень цих територій в структурі міста.   Актуальність роботи обумовлена доцільністю еволюційного погляду на розвиток урбанізованого простору, а також прийняття ефективних рішень в зонах формування залізничних вокзальних комплексів. На основі аналізу історичного досвіду виявлено три основних типи РЗС, які склалися в означений період. Визначена їх роль у розвитку міст.


Ключові слова


залізнична станція; робітничі селища залізничників; функціонально-планувальна організація; містобудівний розвиток; урбанізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Belousov V.N., Smirnova O.V. V.N. Semenov. - M.: Stroyizdat: 1980. p – 114 s - [Mastera Architecture] {in Russian}

Bunin A.V. Istoria gradostroitelnogo iskustva v 2 T / A.V. Bunin, C. F. Savarenskaya Gradostroitelstvo XX v stranah capitalisticheskogo mira. 2-e izd. - M .: Stroyizdat, 1979. - 412s.: il. {in Russian}

Ginzburg M.Y. Architecturnoe oformlenie magistrali Moskva - Donbass / M.Y. Ginzburg // sb. voprosi architecturi. OGIZ.IZOGIZ. - 1935. - 159-176 s. {in Russian}

Dreval І.V. Vikoristania teritorialnih resursiv zaliznichnih stanziy dlya rozvitku suchasnogo mista / І.V. Dreval // Suchasni problemi architecturi ta mistobuduvanya. Nauk.-tehn. zbirnik / Vіdpov. red. M.M. Diomin. - K KNUBA, 2016 - Vip. 43, u 2-h chastinah Chastina 1. - S.77-83. {in Ukrainian}

Druzkivka. Istoria mіstа. [Electroniy resource] – rezim dostupu: https://druisp.gov.ua/misto/istoriya-mista {in Ukrainian}

Zalіznichna coloniae kin. 19 - pozh20 st. Zvid istoria pamyatok Kieva http://pamyatky.kiev.ua/articles/mesta/zaliznichna-koloniya-kin-19-poch-20-st {in Ukrainian}

Kalnitsky M. Zeleznodoroznaya koloniae v Kieve. [Electroniy resource]. – rezim dostupu: http: //www.primetour.ua/en/company/articles/ZHeleznodorozhnaya-koloniya-v-Kieve.html {in Russian}

Kulchitsky S.V. Zalіznichne budіvnitsvo v Ucraini 19 – posh.20 st.

[Electroniy resource]. – rezim dostupu: http://www.history.org.ua/?termin=Zaliznychne_budivnuctvo_v_Ukr (manentes replay: 03/05/2020) {in Ukrainian}

Meerovich M.G. Sovietskiy rabochiy posiolok – osnovnoy element gosudarstvenoy gradostroitelnoy politiki 1921-1927 gg. [Electroniy resource] – rezim dostupu: https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskiy-rabochiy-poselok-osnovoy-element-gosudarstvennoy-gradostroitelnoy-politiki-1921-1927-gg {in Russian}

Meerovich M.G. Gradostroitelnoya politika v SSSR (1917-1929). Ot goroda-sada k vedomstvenomu rabochemu posiolku [Electroniy resource]. – rezim dostupuhttps://iknigi.net/avtor-mark-meerovich/132049-gradostroitelnaya-politika-v-cccr-19171929-ot-goroda-sada-k-vedomstvennomu-rabochemu-poselku-mark-mark meerovich / legere / page-3.html {in Russian}

Misto Yasinuvata Donetskoy oblasti. [Electroniy resource]. – rezim dostupu: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=884 {in Ukrainian}

Misto Lozova, Kharkivskoyi Oblasti. [Electroniy resource]. – rezim dostupu: https://www.shukach.com/uk/node/10808 {in Ukrainian}

Nahe misto Bakhmach. Istoria mista. [Electroniy resource]. – rezim dostupu: https://bakhmach-mr.gov.ua/istoriya-mista-16-22-17-05-07-2017/ {in Ukrainian}

L. Ponomarenko L. A. . Riznik O.O. Kiev. Korotkiy terminologicyniy. dovidnik. Dovidkove vidanya. - K.: , Vidavnitsvo "Pavlіm", 2003. 124 s. - ISBN 966-686-050-3 {in Ukrainian}

Savarenskaya T.F. Istoria gradostroitelnogo iskustva. Pozdniy feodalizm i kapitalism. / T.F.Savarenskaya, D.O. Shvidkovsky, F.A. Petrov. Uchebnik dlya vuzov. - M.: Architectura -S, 2006. – 392 s. {in Russian}

Smoleńska S.O. Shlyhi vzaimodії svitovogo ta ukrainskogo arkhitekturnogo Avant-gardu / S.O. Smoleńska // Naukoviy visnik budivnuctva. - Kharkiv: HNUBA, 2016 - No. I (83). - S. 5-9. {in Ukrainian}

Stansiya Kupyask-Uzlovoy. [Electroniy resource]. – rezim dostupu: http://uzdlines.narod.ru/stations/kupyansk_1.htm {in Ukrainian}

Timokhin V.O. Architektura mistobudivnogo rozvitku. 7 knig z teorii mistobuduvanya / V.O Timokhin - K., KNUBіA, - 2008 – 629 s. 158 іl. ISBN 978-966-477-019-1 {in Ukrainian}

Funcsii gorodov Ii ih vliyanie na prostranstvo / pod red. L.G. Rudenko. - K., Phoenix, 2015 – 292s. ISBN 966-136-290-0 {in Russian}

Yunakov S.F. Kiev-pasazirskiy za 130 rokiv / S.F. Yunakov // Architekturniy visnik KNUBA. - 2014. -Vip.1.- S. 415-421. {in Ukrainian}

Tsalik S. Kak Kiev sobiral prigorodnie chasti v odno seloye. / Bolshoy Kiev 06.30.2017 [Electronic resource]. – rezim dostupu: https://bigkiev.com.ua/kak-kiev-sobiral-prigorodnye-chasti-v-odno-celoe/ {in Russian}

Yasinuvata // Mista Ukrain : inform.stat. dovid. - K .: AVK, Rostock, 2007 .- S. 118. {in Ukrainian}


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.