DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.6-16

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ РОЗПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗАБУДОВИ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДНОГО РЕЛЬЄФУ ТЕРИТОРІЇ

Andrii Banakh

Анотація


Встановлено характерний параметр антропогенної містобудівної системи у вигляді архітектурно-розпланувального рішення забудови, зведений до обсягів земляних робіт, необхідних для організації території комплексу, як кількісного показника, за допомогою якого як характеризується повний обсяг робіт, так і оцінюються техніко-економічні показники. Встановлено характерний параметр природної містобудівної системи, що диктує той чи інший спосіб перетворення природного рельєфу, а саме – природний ухил території. Визначена математична залежність і запропонована модель взаємного впливу архітектурно-розпланувального рішення комплексу забудови та способу перетворення природного рельєфу території.


Ключові слова


моделювання; взаємовплив; територія; забудова; розпланувальне рішення; природний рельєф; перетворення; обсяг земляних робіт; уклін

Повний текст:

PDF

Посилання


Dёmyn N.M. Upravlenye razvytyem hradostroytelnыkh system : monohrafiia. K.: Budivelnyk, 1991. 184 s. {in Russian}

Ositnianko A.P. Planuvannia rozvytku mista. K.: KNUBA, 2005. 386 s. {in Ukrainian}

Prusov D.E. Teoriia ta metodolohiia prohnozuvannia naslidkiv inzhenernoi pidhotovky peretvorennia miskykh terytorii zi shchilnoiu zabudovoiu ta skladnymy heolohichnymy umovamy : dys. … dokt. tekhn. nauk : 05.23.20. K.: KNUBA, 2015. 429 s. {in Ukrainian}

Banakh A.V. Faktory vzaiemodii pryrodnoi ta antropohennoi mistobudivnykh system. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia : naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. K.: KNUBA, 2017. Vyp. 49. S. 251-257. {in Ukrainian}

Yehorov Yu.P., Savin V.O., Halych V.H. ta in. Vplyv antropohennykh faktoriv na deformatsii budivel, shcho ekspluatuiutsia vprodovzh tryvaloho chasu. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia : naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. K.: KNUBA, 2017. Vyp. 65. S. 71-85. {in Ukrainian}

Tkachenko V.B., Vazi-Mukakhal V.B., Halchenko O.V. ta in. Obgruntuvannia neobkhidnosti zastosuvannia dodatkovykh zakhodiv zabezpechennia nadiinosti obiektiv miskoi zabudovy, shcho ekspluatuiutsia, v kompleksi inzhenernoi pidhotovky novoho budivnytstva. Naukovi visti Dalivskoho universytetu. Sievierodonetsk: Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet imeni Volodymyra Dalia, 2018. № 14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2018_14_5 (data zvernennia: 2020-05-15). {in Ukrainian}

Banakh A.V. Prychynno-naslidkovyi zviazok faktoriv vzaiemodii pryrodnoi ta antropohennoi system v protsesi mistobudivnoho osvoiennia terytorii. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha : naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. K.: Natsionalnyi aviatsiinyi universytet, 2018. Vyp. 1 (20). 251 s. S. 13-23. {in Ukrainian}

Erkholyna T.Y. Razvytye vertykalnoi planyrovky na terrytoryy zhylыkh obrazovanyi v uslovyiakh slozhnoho relefa. Sovremennыe napravlenyia preobrazovanyia y yspolzovanyia terrytoryi dlia hradostroytelstva : sbornyk nauchnыkh trudov. M.: TsNYYPhradostroytelstva, 1978. S. 72-79. {in Russian}

Erkholyna T.Y. O ratsyonalnoi orhanyzatsyy slozhnoho relefa pod zhyluiu zastroiku. Voprosы hradostroytelnoho proektyrovanyia. Hradostroytelstvo : sbornyk nauchnыkh trudov. K.: Budyvelnyk, 1978. Vыp. 25. S. 47-52. {in Russian}

Kovalenko P.P. Vektornыi metod ucheta relefa mestnosty pry proektyrovanyy zhyloi zastroiky. Yzvestyia VUZov. Stroytelstvo y arkhytektura : sbornyk nauchnыkh trudov. Novosybyrsk, 1972. № 6. S. 76-80. {in Russian}

Lykhova L.F., Lytskevych V.K. Proektyrovanye zhylыkh domov s uchetom relefa mestnosty. M.: Hosstroiyzdat, 1960. 60 s. {in Russian}

Stohnyi A.A., Hlazunov N.M. Sovremennыe problemы sozdanyia yntehryrovannыkh system baz dannыkh. Stanovlenye ynformatyky : sbornyk nauchnыkh trudov. M.: Nauka, 1986. S. 128-139. {in Russian}

Osytnianko A.P. Vlyianye zastroiky na ustoichyvost sklonovыkh terrytoryi. K.: UkrNYYNTY, 1983. 17 s. {in Russian}

Osytnianko A.P. Otsenka sklonovыkh terrytoryi dlia hradostroytelnoho osvoenyia. Stroytelstvo y arkhytektura. 1983. № 5. S. 24-25. {in Russian}

Akhverdian A.A. Vzaymosviaz prydomovoi terrytoryy y obъemno-planyrovochnoi strukturы mnohoэtazhnoho zhyloho doma v uslovyiakh slozhnoho relefa. Sbornyk statei molodыkh nauchnыkh rabotnykov ArmNYYSA. Erevan: ArmNYYSA, 1980. S. 22-23. {in Russian}

Akhverdian A.A., Ovsepian M.S. Sektsyonnыe doma na krutыkh sklonakh. Zhylyshchnoe stroytelstvo. 1982. № 9. S. 7-9. {in Russian}

Bocharov Yu., Krohyus V. Problemы planyrovanyia horodov v uslovyiakh slozhnoho relefa. Arkhytektura SSSR. 1976. № 7. S. 29-34. {in Russian}

Zhukov K. Poysky novыkh form zhylyshcha. Zhylyshchnoe stroytelstvo. 1972. № 2. S. 10-12. {in Russian}

Kovalenko P.P., Ryvkyn A.V. O popravkakh k raschetnыm pokazateliam plotnosty zastroiky po krutyzne y эkspozytsyy sklonov. Planyrovanye horodov. V pomoshch proektyrovshchyku : sbornyk nauchnыkh trudov. K.: Budyvelnyk, 1966. S. 26-28. {in Russian}

Krohyus V.R. Horod y relef. M.: Stroiyzdat, 1979. 255 s. {in Russian}

Lukycheva A.H. Optymyzatsyia proektno-planyrovochnыkh reshenyi maloэtazhnoi zastroiky s uchetom relefa mestnosty. Planyrovka, zastroika y blahoustroistvo sel Ukraynskoi SSR : sbornyk nauchnыkh trudov. K.: Budyvelnyk, 1975. S. 64-72. {in Russian}

Makhareshvyly T.H. Zhylaia zastroika v hornыkh raionakh Hruzyy. Zhylyshchnoe stroytelstvo. 1973. № 6. S. 20-22. {in Russian}

Sopylka V. V. Sovershenstvovanye planyrovochnыkh pryemov zastroiky v uslovyiakh horystoho relefa. Hradostroytelnoe razvytye Chernomorskoho poberezhia Krыma : sbornyk nauchnыkh trudov. K.: KyevZNYYЭP, 1984. S. 50-57. {in Russian}


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.