DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.41-51

ЕФЕКТИВНІСТЬ У МІСЬКОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ОДЕСИ

Olena Vashchynska, Anna Danilenko

Анотація


В останні роки в багатьох містах України відбуваються великі зміни, формуються нові ділові, культурні і житлові простори. У цих умовах дуже важливо, щоб інфраструктура громадського транспорту стала більш доступною і комфортною.


Ключові слова


громадський транспорт; трамвай; тролейбус

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosha O.I. Yevropeiskyi dosvid zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia pidpryiemstv miskoho pasazhyrskoho transportu / O.I. Amosha, O.S. Filippova // Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva. – 2010. – T. 6. – № 4. – S. 179–189. {in Ukrainian}.

Fomenko H.R. Transportna infrastruktura i problemy mist. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha: zbirnyk naukovykh prats Vyp. 2 (16). Kyiv: Natsionalnyi aviatsiinyi universytet, 2016. {in Ukrainian}.

Lobanov E.M. Transportnaia planyrovka horodov. – M.: Transport, 1990. – 240 s. {in Russian}.

Merkulov E.A., Turchykhyn Э.Ia., Dubrovyn E.N. y dr. Proektyrovanye doroh y setei passazhyrskoho transporta v horodakh. - M.: Stroiyzdat, 1980. - 496 s. {in Russian}.

Reitsen S.A. Panasiuk D.I. Systemy informatsiinoho zabezpechennia na avtodorohakh ta transportnykh korydorakh// Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. -K.: KNUBA,2001.Vyp.14. - S. 166. {in Ukrainian}.

Vuchyk V.R. Transport v horodakh, udobnыkh dlia zhyzny // Vukan Vuchyk. – M.: Terrytoryia budushcheho. 2011. – 576 s. {in Russian}.

Puhachev Y.N. Problemы modernyzatsyy transportnыkh system horodov / Y.N. Puhachev. Transportnoe stroytelstvo. – 2008. - № 8. – s.5 - 9. {in Russian}.

Transport h. Odessы [Эlektonnыi resurs. Sait Departamenta transporta h. Odessы]. Rezhym dostupa: http://www.oget.od.ua/ru/catalog/istoriyapredriyatiya// {in Russian}.

Enerhozberezhennia [Elektronyi resurs].- Rezhym dostupa: http://www.energosovet.ru/bul_stat.ptp.idd// {in Ukrainian}.

Proekt Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku: za stanom na 19 kvitnia 2018 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://mtu.gov.ua/projects/115. {in Ukrainian}.

Vashchynska O.A., Martyniuk O.I. Novi resursozberihaiuchi tekhnolohii u hromadskomu transporti // 3 Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia. Aktualni problemy enerhoresursy zberezhennia. - Odesa. ODABA, 2019 - S. 111. {in Ukrainian}.

Vashchynska O.A., Zabezpechennia dostupnoho seredovyshcha dlia malo mobilnykh hrup naselennia u m. Odesa. / A.V. Danylenko, O.A. Vashchynska. // Naukovo-tekhnichnyi zb. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vypusk 63. – K.: KNUBA, 2017. – S. 88-94. {in Ukrainian}.

Vashchynskaia E.A. «Эnerhoэffektyvnost horodskoho transporta Odessы» / E.A. Vashchynskaia // Tezy dopovidei 74-y naukovo-tekhnichnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu akademii. - Odesa: ODABA, 2018 r. – S. 25. {in Russian}.

Vashchynskaia E.A. Stymuliatsyia эnerhoэffektyvnosty v horodskom transporte / E.A. Vashchynskaia // Tezy dopovidei 7-yi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Enerhoefektyvni tekhnolohii v miskomu budivnytstvi ta hospodarstvi» 17-18 travnia 2018 r. - Odesa: ODABA, 2018 . - S. 15-19. {in Russian}.

Vashchynskaia E.A. «Problemы obshchestvennoho horodskoho passazhyrskoho transporta» / E.A. Vashchynskaia // Tezy dopovidei druhoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy ta perspektyvy rozvytku budivelnoho kompleksu m. Odesy» » 27-29 veresnia 2018 r. - Odesa:- ODABA, 2018 . - S. 65. {in Russian}.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.