Шевченко, Л. і Новосельчук, Н. (2023) «ПРИЙОМИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА», Містобудування та територіальне планування, (84), с. 424–434. doi: 10.32347/2076-815x.2023.84.424-434.