Савчук, О. (2023). АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Містобудування та територіальне планування, (84), 322–332. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.322-332