Ричков, П. (2023). АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ОСТРОГА КІНЦЯ XVIII СТ. - 20-Х РР. ХХ СТ. Містобудування та територіальне планування, (84), 276–293. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.276-293