(1)
Ричков, П. АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ОСТРОГА КІНЦЯ XVIII СТ. - 20-Х РР. ХХ СТ. МТП 2023, 276-293.